Wszystkie artykuły

  Finanse 18.09.2017
  Jednolite pliki kontrole w podmiotach leczniczych – poznaj najnowsze zmiany
  Obowiązek raportowania w VAT obejmie od 1 stycznia 2018 r. jednostki medyczne, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych  zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  jednocześnie osiągały roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły ...

  Finanse 11.09.2017
  Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia
  Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych znajdzie zastosowanie zarówno do publicznych, jak i niepublicznych podmiotów leczniczych. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, które przewidywały jedynie wysokość wynagrodzenia pracowników w podmiotach ...

  Finanse 12.01.2017
  Świadczysz usługi medyczne, przygotuj się na zmiany w systemie podatkowym
  Obecnie mamy do czynienia z wieloma zmianami podatkowymi, których efektem jest oddanie w ręce organów kontrolnych oraz podatkowych narzędzi eliminujących dotychczas używane metody optymalizacji podatkowej. Co wziąć pod uwagę w praktyce placówek medycznych?Jednym z podstawowych argumentów przemawiających za podjęciem decyzji w sprawie rozwoju i inwestycji jest korzystna dla placówki medycznej ...

  Finanse 14.11.2016
  Jakie wskaźniki stosować do oceny finansowej
  Znamy już wskaźniki ekonomiczno-finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zobacz, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy tej ocenie.Podstawowym założeniem wprowadzenia jednolitych wskaźników dla wszystkich podmiotów jest zapewnienie przejrzystości i porównywalności wyników. Zaproponowane ...

  Finanse 06.10.2016
  Nie płaciłeś składek ZUS - jak postąpić
  Placówki medyczne błędnie oceniały zbieg tytułów ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w przypadku dodatkowych umów cywilnoprawnych zawieranych z własnymi lekarzami. To w konsekwencji prowadziło do mylnego stosowania reguły, w myśl której umowa zlecenia jest zwolniona z obowiązku ubezpieczenia społecznego, wówczas gdy dotyczy osoby świadczącej umowę o pracę. To spowodowało, że ...

  Finanse 09.09.2016
  Jednolite pliki kontrolne – nowe obowiązki placówek
  Placówki medyczne o statusie dużego przedsiębiorcy już od 1 lipca 2016 r. muszą tworzyć takie pliki. Sprawdź, od kiedy obowiązek ten obejmie pozostałe podmioty.Nowelizacja Ordynacji podatkowej zobowiązuje wszystkich podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do tworzenia elektronicznej postaci ksiąg podatkowych w określonym formacie (JPK) i przekazywania ...

  Finanse 24.08.2016
  Jak pozyskać kapitał na inwestycje medyczne
  W zależności od rodzaju planowanych działań oraz wielkości placówki, kapitału obcego poszukujemy w pożyczkach lub kredytach bankowych, leasingu finansowym czy dodatkowych prawach udziałowych. Finansowania inwestycji upatrujemy również we wszelkiego rodzaju dotacjach rządowych, pozarządowych lub uzyskiwanych od instytucji europejskich. Jaki sposób finansowania inwestycji wybrać?Metody ...

  Finanse 04.07.2016
  Jak planować inwestycje w placówkach medycznych
  Mapa potrzeb zdrowotnych pokazuje, gdzie brakuje łóżek szpitalnych, oddziałów, czy konkretnych świadczeń. Prezentuje też przykłady poszczególnych województw, w których może dojść do znacznej redukcji łóżek szpitalnych. Niektórzy traktują mapę potrzeb zdrowotnych jako mapę inwestycji. Czy jest to właściwe i zasadne?Placówki medyczne często widzą potrzebę inwestycji w dodatkowy ...

  Finanse 02.06.2016
  Będą zmiany w zamówieniach publicznych
  Od wielu lat sposób korzystania przez zamawiających z kryterium ceny był powszechnie krytykowany. Wskazywano, że miał zbyt duże znaczenie, co w konsekwencji prowadzi do wielu niezdrowych zjawisk na rynku zamówień publicznych. Podnoszono, że nieumiejętne stosowanie kryterium ceny prowadzi do obniżenia jakości dostaw, usług oraz robót budowlanych nabywanych przez instytucje publiczne, ...

  Finanse 08.04.2016
  Dobrowolne ubezpieczenie uchroni placówkę od dodatkowych rodzajów ryzyka
  Placówka medyczna może się dobrowolnie ubezpieczyć na wypadek ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych, wirusa HIV i wirusa zapalenia wątroby, ale także poszerzyć polisę OC o ryzyko szkód wynikających z wypadków przy pracy czy ryzyko przechowywania rzeczy osobistych pacjentów w depozycie.Poza obowiązkowym ubezpieczeniem od OC placówka medyczna może się dobrowolnie ubezpieczyć, ...