Wszystkie artykuły

  Finanse 29.04.2022
  Szpitale będą wolne od minimalnego podatku dochodowego
  Przygotowano projekt zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli wejdą w życie, podmioty lecznicze zostaną zwolnione z obowiązku płacenia minimalnego CIT od 1 stycznia 2022. Zmiana przepisów ma zaledwie dwa artykuły, ale za to ogromne znaczenie. I niewątpliwie jest odpowiedzią na liczne postulaty płynące z branży. Ma naprawić pewne "niedopatrzenie" które pojawiło ...

  Finanse 28.04.2022
  Wynagrodzenia w ochronie zdrowia - tabela płac od lipca 2022 r.
  Trwają prace nad projektem ustawy zwiększającej minimalne wynagrodzenie niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowe zasady wynagradzania mają obowiązywać od lipca 2022 roku. Sprawdź, kogo dotyczą zmiany i jak na nie zareagowali dyrektorzy szpitali.Wypracowane w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia zmiany zakładają: 1. Opracowanie nowej tabeli płac przez nadanie ...

  Finanse 27.04.2022
  Świadczenie kompensacyjne z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych
  W przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych na skutek szczepienia przeciwko COVID-19 do przepisów wprowadzono instytucję Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (dalej: Fundusz Kompensacyjny). Fundusz dotyczy świadczeń dla osób, które doznały ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych w wyniku szczepienia COVID-19, a od 2023 roku ma też objąć wszystkie ...

  Finanse 20.04.2022
  Zmiana wynagrodzeń w służbie zdrowia pod ostrzałem krytyki NRL
  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skrytykowało projekt ustawy dotyczący wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. Jego zdaniem w żaden sposób nie odpowiada on postulatom środowiska. Jedyne do czego może doprowadzić, to do pogłębiania kryzysu służby zdrowia. W 2021 r. pracownicy zawodów medycznych zorganizowali protest. Jego główną przyczyną był zbyt niski poziom wynagrodzeń. Przepisy ...

  Finanse 27.03.2022
  Dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia mają łagodzić inflację
  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiada, że od 1 kwietnia m.in do poradni podstawowej opieki zdrowotnej czy do gabinetów lekarzy specjalistów trafi ponad 600 mln zł. Kolejne 2 miliardy mają trafić do szpitali. To reakcja na inflację i rosnące ceny prądu i ogrzewania. Głównym celem wprowadzonych “dofinansowań” jest odpowiedź na rosnące ceny prądu i ogrzewania. Zgodnie z wyliczeniami ...

  Finanse 02.03.2022
  PZU: Wzrost zainteresowania produktami ubezpieczeniowymi
  „Im mniejsze poczucie bezpieczeństwa, tym większa potrzeba ochrony. Pandemia koronawirusa zwiększyła zainteresowanie ubezpieczeniami życiowymi i zdrowotnymi” - zauważyła Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU w ramach dyskusji na Kongresie 590.Jak oceniła Sadurska, wzrost zainteresowania produktami ubezpieczeniowymi w trakcie pandemii widać wyraźnie w odniesieniu do wyników z 2019 ...

  Finanse 18.09.2017
  Jednolite pliki kontrole w podmiotach leczniczych – poznaj najnowsze zmiany
  Obowiązek raportowania w VAT obejmie od 1 stycznia 2018 r. jednostki medyczne, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych  zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  jednocześnie osiągały roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły ...

  Finanse 11.09.2017
  Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia
  Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych znajdzie zastosowanie zarówno do publicznych, jak i niepublicznych podmiotów leczniczych. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, które przewidywały jedynie wysokość wynagrodzenia pracowników w podmiotach ...

  Finanse 12.01.2017
  Świadczysz usługi medyczne, przygotuj się na zmiany w systemie podatkowym
  Obecnie mamy do czynienia z wieloma zmianami podatkowymi, których efektem jest oddanie w ręce organów kontrolnych oraz podatkowych narzędzi eliminujących dotychczas używane metody optymalizacji podatkowej. Co wziąć pod uwagę w praktyce placówek medycznych?Jednym z podstawowych argumentów przemawiających za podjęciem decyzji w sprawie rozwoju i inwestycji jest korzystna dla placówki medycznej ...

  Finanse 14.11.2016
  Jakie wskaźniki stosować do oceny finansowej
  Znamy już wskaźniki ekonomiczno-finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zobacz, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy tej ocenie.Podstawowym założeniem wprowadzenia jednolitych wskaźników dla wszystkich podmiotów jest zapewnienie przejrzystości i porównywalności wyników. Zaproponowane ...