Kontrola prezesa NFZ w wyniku postępowania odwoławczego

Kategoria: Kontrakty z NFZ
Data: 01-07-2013 r.

Świadczeniodawca, składając odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie zawarcia umowy, zmusza prezesa NFZ do przeprowadzenia kontroli przebiegu konkursu. Wymaga to od prezesa NFZ ustalenia prawidłowości konkursu, jednak przebiega to w ograniczonym zakresie.

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednak z chwilą, gdy świadczeniodawca złoży odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie zawarcia umowy do prezesa NFZ, staje się sprawą administracyjną. Jeśli jeden z uczestników postępowania skorzysta z przysługującego prawa do wniesienia odwołania, zainicjuje rozpoczęcie postępowania administracyjnego.

 

Odwołanie składa się do prezesa NFZ, ale za pośrednictwem dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego funduszu. Świadczeniodawca ma na to 7 dni od dnia otrzymania decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu wydaje decyzję administracyjną, w której uwzględnia lub oddala odwołanie. Jeśli odwołanie zostanie uwzględnione, NFZ przeprowadza ponownie postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Tego typu postępowanie prowadzi się, jeżeli uprzedni konkurs został unieważniony, a szczegółowe warunki postępowania z sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej są takie same, jak w konkursie ofert.

Postępowanie odwoławcze przeprowadza się po to, aby należycie wyjaśnić istotne dla sprawy okoliczności. Prezes NFZ kontroluje przebieg zakończonego konkursu i może prowadzić postępowanie dowodowe jedynie w ograniczonym zakresie.

Do zadań Prezesa NFZ należy ustalenie:
  • czy w związku z naruszeniem zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie doznał uszczerbku interes prawny uczestnika postępowania,
  • jakie były podstawy przyznania stronie odwołującej określonej liczby punktów w poszczególnych kategoriach,
  • czy podczas postępowania prowadzącego do rozstrzygnięcia konkursu ofert zastosowano dla wszystkich oferentów równe kryteria oceny ofert,
  • czy postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • czy komisja konkursowa zapewniła równe traktowanie wszystkim świadczeniodawcom biorącym udział w postępowaniu o zawarcie umów oraz czy postępowanie było przeprowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
W postępowaniu odwoławczym to na świadczeniodawcy, a nie na prezesie funduszu, ciąży obowiązek wykazania, że oferta była prawidłowa.


Tagi: nfz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29778 )
Array ( [docId] => 29778 )