Wszystkie artykuły

  Kontrakty z NFZ 28.08.2017
  Czy NFZ zapłaci ponad limit placówkom w sieci szpitali
  Po upływie pół roku obowiązywania warunków finansowych w umowach zawartych przez placówki medyczne z NFZ, wielu dyrektorów szpitali skarży się na przyjęty w nich zbyt niski limit finansowania świadczeń. Powoduje to, że wiele placówek wykazuje już teraz wysokie nadwykonania, czyli świadczenia udzielone ponad liczbę wynikającą z umowy i nie mieszczące się w jej limicie. W konsekwencji ...

  Kontrakty z NFZ 17.06.2017
  Jakie masz prawa podczas oględzin NFZ
  Zakres prowadzonych oględzin obiektów oraz innych składników majątkowych wynika z przedmiotu kontroli wskazanego w upoważnieniach kontrolerów NFZ. Najczęściej jednak nie wyodrębnia się szczegółowo wybranych elementów poddanych oględzinom lecz zakres oględzin. Sprawdź, jak NFZ go ustala.  NFZ może kontrolować podczas oględzin pomieszczeń potencjał wykonawczy w postaci posiadanego ...

  Kontrakty z NFZ 30.03.2017
  Kiedy NFZ może nałożyć karę na placówkę
  NFZ, podpisując umowę z placówką medyczną lub gabinetem lekarskim zastrzega w niej kary umowne. Sprawdź, w jakich sytuacjach płatnik może je nałożyć. NFZ ma prawo do nałożenia kary po ocenie podczas kontroli stanu faktycznego, który potwierdza wystąpienie nieprawidłowości. Jest to podstawa do wezwania zapłaty kary.Może nałożyć także karę w każdym przypadku niewykonania lub ...

  Kontrakty z NFZ 16.02.2017
  Kiedy informować NFZ o zmianach grafików
  Składając ofertę do NFZ deklarujesz czas pracy lekarzy. Jak postąpić, gdy otrzymasz niższy kontrakt albo nie zaplanowałeś urlopu takiego lekarza? Sprawdź, kiedy i w jaki sposób informować płatnika o zmianach w zakresie harmonogramów pracy personelu, a unikniesz kary, jaką może na Ciebie nałożyć NFZ.Deklarowane w ofercie spełnienie określonych warunków koniecznych i tzw. rankingowych, ...

  Kontrakty z NFZ 05.01.2017
  Od lipca 2017 roku zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej - zobacz, co czeka placówki
  Zwiększone finansowanie i lepsza koordynacja zespołu lekarza, pielęgniarki oraz położnej to główne cele założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany w tym zakresie planuje ustawodawca.Do konsultacji przekazano projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, który przewiduje kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z udzielaniem świadczeń ...

  Kontrakty z NFZ 01.12.2016
  Kontrola NFZ - poznaj skuteczne wskazówki, dzięki którym unikniesz kary
  Wywiązywanie się z obowiązków wobec NFZ rodzi wiele trudności w praktyce. Żeby ich uniknąć, zawsze pamiętajmy o poprawnym wykonywaniu umowy na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych. Oto wskazówki, co można zrobić, aby zminimalizować ryzyko nałożenia kary przez NFZ podczas kontroli.Zawsze powinniśmy być przygotowani na kontrolę NFZ, bo fundusz może ...

  Kontrakty z NFZ 22.06.2016
  NFZ wdraża program opieki nad ciężarnymi
  Od 1 lipca NFZ wprowadza nowy zakres świadczeń: koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży (KOC). Będzie to kompleksowa opieka medyczna podczas ciąży, porodu oraz w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. Sprawdzamy, jakie warunki muszą spełnić placówki, aby wziąć udział w programie.Głównym celem programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży jest poprawa opieki nad ...

  Kontrakty z NFZ 04.05.2016
  Jak się bronić w czasie kontroli NFZ
  Kontrola jest przeprowadzana w placówce medycznej, w dniach i godzinach pracy. W sytuacji, gdy wymaga tego dobro kontroli, może być przeprowadzona poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie NFZ.Placówki medyczne mogą bronić swoich praw w toku postępowania kontrolnego prowadzonego na podstawie ...

  Kontrakty z NFZ 19.03.2016
  Dłuższy okres ważności deklaracji o ubezpieczeniu
  W przypadku gdy podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców jest deklaracja złożona przez osobę, dla której e-WUŚ nie potwierdza uprawnień do świadczeń, wpis taki ważny jest przez sześć okresów sprawozdawczych. To niektóre zmiany, które wprowadziło znowelizowane zarządzenie dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej.Prezes NFZ wydał zarządzenie nr 2/2016/DSOZ, którym zmienił ...

  Kontrakty z NFZ 21.01.2016
  Surowsze kary za błędy w dokumentacji medycznej
  Nowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2016 r. zaostrzają zasady nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar umownych na świadczeniodawców.Obecnie naruszenia przepisów dotyczących m.in. prowadzenia dokumentacji medycznej, czy prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej, według nowych uregulowań nie muszą już być rażące, aby NFZ ...