Wszystkie artykuły

  Kontrakty z NFZ 02.12.2015
  Konsekwencje wykazania nieudzielonych świadczeń w ZIP
  W sytuacji, w której pacjent zawiadomi o nieprawidłowościach dotyczących udzielonych lub rzekomo udzielonych pacjentowi świadczeń dostrzeżonych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może przeprowadzić u świadczeniodawcy kontrolę w celu weryfikacji tych twierdzeń.Taka kontrola musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami przewidzianymi ...

  Kontrakty z NFZ 01.07.2013
  Kontrola prezesa NFZ w wyniku postępowania odwoławczego
  Świadczeniodawca, składając odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie zawarcia umowy, zmusza prezesa NFZ do przeprowadzenia kontroli przebiegu konkursu. Wymaga to od prezesa NFZ ustalenia prawidłowości konkursu, jednak przebiega to w ograniczonym zakresie.Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu ...

  Kontrakty z NFZ 09.04.2013
  Szpitale muszą codziennie weryfikować ubezpieczenie zdrowotne
  Tylko weryfikowanie w systemie eWUŚ w każdym dniu leczenia, czy pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne, zagwarantuje szpitalom zapłatę za usługi przez NFZ w przypadku, gdyby nie miał on uprawnień do świadczeń.Zgodnie z NFZ, jeżeli pacjent jest hospitalizowany, szpital powinien przeprowadzać weryfikację w systemie eWUŚ w każdym dniu leczenia. Najlepiej skorzystać z opcji automatycznej, ...