Gospodarka odpadami medycznymi – poznaj nowe zasady magazynowania

Kategoria: Normy i sanepid
Data: 17-01-2017 r.

Odpady zakaźne magazynuje się odrębnie od odpadów medycznych i weterynaryjnych, które nie mają właściwości zakaźnych, i odrębnie od odpadów powstałych po spaleniu. Sprawdź, jak od listopada 2016 roku zmieniły się zasady magazynowania odpadów medycznych.

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia z 21 października 2016 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ujednoliciło zasady magazynowania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych przed ich przekazaniem do dalszej obróbki.

 

Podmiot leczniczy przed skierowaniem odpadów do procesu D10 – spalanie – jest zobowiązany do magazynowania odpadów odpowiednio do ich właściwości. Sposób ich magazynowania musi zapobiegać rozprzestrzenianiu i niekorzystnemu oddziaływaniu odpadów na zdrowie ludzi i środowisko. Przed odprowadzeniem odpadów należy je gromadzić, zdabać i oczyścić ewentualne odcieki.

Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w temperaturze do 10°C. W przypadku awarii spalarni odbierającej odpady dopuszcza się magazynowanie odpadów w temperaturze do 10°C. Może to trwać tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich je przechowujemy, ale nie dłużej niż 30 dni od wystąpienia awarii spalarni odpadów.

Awaria spalarni powoduje, że jej operator nie jest uprawniony do przyjmowania nowych odpadów zakaźnych do czasu usunięcia awarii. W związku z tym to kierujący podmiotem leczniczym jest zobowiązany do zagospodarowania tych odpadów. W przypadku zbliżającego się terminu maksymalnego 30 dni powinien przekazać odpady innemu operatorowi w celu ich unieszkodliwienia.

Odpady trzeba magazynować w:

 • oznakowanych, szczelnych i zamykanych kontenerach,
 • pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, przekłucie lub przecięcie

- przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów.

Jakie wymagania ma spełnić magazyn odpadów 

Ściany i podłogi w magazynie odpadów trzeba wykonać z gładkich, zmywalnych materiałów, które umożliwiają dezynfekcję. Pomieszczenie trzeba wyposażyć w system wentylacyjny oraz urządzenia, które zapewnią utrzymanie temperatury poniżej 10ºC i bieżący pomiar temperatury.

Jeżeli magazyn odpadów zakaźnych ma przedsionek, należy zainstalować w nim umywalkę z baterią bezdotykową. Trzeba zapewnić dopływ bieżącej zimnej i ciepłej wody, dozowniki z mydłem i środek do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku. Chodzi o możliwość umycia rąk bezpośrednio po wyjściu z magazynu. Należy też wydzielić odrębne miejsca do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych ochraniaczy przez osoby przebywające w magazynie. Gdy pomieszczenie nie ma przedsionka, umywalkę trzeba zainstalować w innym miejscu.

Sześć wymogów dla pomieszczenia przeznaczonego do magazynowania odpadów

 1. Niezależne wejście, które gwarantuje swobodne przemieszczanie pojemników z odpadami do magazynu i z magazynu.
 2. Zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów, w tym ewentualnych odcieków, uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do gromadzenia ewentualnych odcieków, o pojemności odpowiedniej w celu zapewnienia możliwości badania i oczyszczania odcieków przed ich odprowadzeniem.
 3. Zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Zabezpieczenie przed dostępem zwierząt, w tym owadów, gryzoni i ptaków.
 5. Utwardzone dojazdy lub dojścia do transportu odpadów.
 6. Temperatura umożliwiająca bezpieczne dla ludzi i środowiska magazynowanie odpadów.

W odniesieniu do odpadów innych niż zakaźne przed obróbką oraz powstałych po procesie D10 wymagania są mniejsze. Zgodnie z nowymi przepisami odpady należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, a w pomieszczeniu:

 1. wykonać uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże, umożliwiające gromadzenie ewentualnych odcieków, z możliwością ich badania i oczyszczania przed odprowadzeniem,
 2. wykonać zadaszenie,
 3. zapewnić zamykane kontenery lub pojemniki.
Łukasz Siudak, doktor nauk prawnych, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39928 )
Array ( [docId] => 39928 )