Wszystkie artykuły

  Pacjent 10.03.2021
  Jaki jest czas na realizację zleceń lekarz medycyny pracy wydawanych w drodze profilaktycznych badań pracowników?
  Czy jest określony termin dla pracodawcy na wydanie decyzji w sprawie zalecenia lekarza medycyny pracy przedstawionego przez pracownika po profilaktycznych badaniach lekarskich? Czy zawsze pracodawca musi się odnieść do zalecenia lekarskiego wydanego pracownikowi w wyniku profilaktycznych badań?Obowiązek realizacji zaleceń lekarza medycyny pracy wydanych na podstawie profilaktycznych badań ...

  Pacjent 25.03.2020
  Co grozi lekarzowi, który nie skieruje pacjenta na badania na obecność koronawirusa
  W związku z epidemią koronawirusa pojawił się problem odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej lekarza, który nie skieruje pacjenta na badania na koronawirusa. Co mu grozi, jeśli ta decyzja nie będzie właściwa? Jaka odpowiedzialność się z tym wiąże?Sytuacja jest o tyle kłopotliwa, że stosowne regulacje są umiejscowione w wielu aktach prawnych i niezbędna jest ich wnikliwa weryfikacja. ...

  Pacjent 02.10.2017
  Co wpisać na paragonie dla pacjenta
  Opis usługi na paragonie może określać rodzaj zabiegu czy usługi w taki sposób, w jaki sama placówka medyczna określa je w swoim cenniku. Czy musi być jeszcze dokładnie i szczegółowo opisana cała procedura medyczna?Rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w § 8 ust. 1 pkt 6 nakazuje, aby paragon fiskalny, drukowany przez kasę po zapłacie ceny, ...

  Pacjent 17.08.2017
  Kto przejmie pacjentów placówek spoza sieci
  Placówka, która nie weszła do sieci szpitali, powinna skierować pacjenta wpisanego u siebie na listę oczekujących do innego świadczeniodawcy, który będzie mógł go przejąć w celu kontynuowania oczekiwania na świadczenie zdrowotne. Po wydaniu pacjentom skierowań i zaświadczeń szpital powinien przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia listy oczekujących na udzielenie ...

  Pacjent 10.07.2017
  Sąd wzywa do udostępnienia dokumentacji – czy poniesiesz koszty kopiowania
  Otrzymaliśmy z sądu pismo zobowiązujące naszą placówkę do przesłania dokumentacji medycznej byłego pacjenta w związku z toczącym się postępowaniem przed ubezpieczycielem. Pacjent 4 lata temu leczył się u nas na alergię. Świadczenia sfinansował NFZ. Czy powinniśmy ponieść koszty związane z udostępnieniem dokumentacji na wezwanie sądu?Jeśli udostępnienie ma polegać na przedstawieniu ...

  Pacjent 03.07.2017
  Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej – obowiązki lekarza po zmianie przepisów w 2016 roku
  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, obowiązująca od 5 sierpnia 2016 roku zmieniła zakres tajemnicy lekarskiej. Ugruntuj swoją wiedzę na temat nowych uregulowań, które umożliwiają zwolnienie lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.Dotychczas obowiązek zachowania ...

  Pacjent 02.06.2017
  Komu możesz udzielać informacji o pacjencie
  Możliwość uzyskania wiadomości o określonym pacjencie może być ważna, gdy pacjent jest nieprzytomny, a rodzina jest zaniepokojona sytuacją zdrowotną chorego oraz rokowaniem. Kto wtedy może uzyskać informację o stanie zdrowia chorego?Ustawodawca przewidział, że w takich sytuacjach prawo do informacji przysługuje nie tylko podmiotom wskazanym przez pacjenta, ale także wymienionym w ...

  Pacjent 15.05.2017
  Pacjent nie mówi po polsku - czy możesz odmówić leczenia
  Do placówki ochrony zdrowia trafia cudzoziemiec, który ma europejskie ubezpieczenie zdrowotne, ale nie posługuje się językiem polskim. Czy w takiej sytuacji możesz nie podjąć lub odstąpić od leczenia?Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w pewnych przypadkach może być uzasadniona koniecznością zapewnienia pacjentom właściwej dostępności do świadczeń oraz jakości ich wykonania. ...

  Pacjent 21.04.2017
  Jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe pacjentów w rejestracji
  Rejestratorki medyczne czy informatycy, jako osoby niewykonujące zawodu medycznego, mają prawo do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, w niezbędnym i koniecznym do wykonania swoich obowiązków służbowych zakresie. Jak jednak wykonywać te czynności, aby dane wrażliwe pacjentów nie wyciekły?Będąc kierownikiem placówki medycznej musisz podjąć działania zapewniające, ...

  Pacjent 22.12.2016
  Jak skutecznie budować relacje z pacjentami
  Budowanie relacji należy zacząć od skutecznej komunikacji i dołożenia starań, by usatysfakcjonować pacjenta czy partnera biznesowego. Skuteczna komunikacja z pacjentem to nie tylko zapewnienie fachowej porady, możliwości szybkiego dodzwonienia się do placówki, bez długiego oczekiwania na infolinii, ale kompetentna i sympatyczna obsługa rejestratorki oraz satysfakcjonująca usługa w gabinecie ...