Wszystkie artykuły

  Pacjent 03.11.2016
  Czy dozwolone jest wywoływanie pacjentów po nazwisku
  Pacjenci, którzy czekają na wizytę, często są wywoływani przez lekarza do gabinetu po nazwisku. Mogą je usłyszeć wtedy wszyscy inni pacjenci i osoby towarzyszące obecne w poczekalni. Sprawdź, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby ...

  Pacjent 15.09.2016
  Jak zmniejszyć w przychodni liczbę tzw. pustych wizyt
  Mazowiecki oddział wojewódzki NFZ uruchomił pilotaż systemu, który wysyła powiadomienia sms o zbliżającym się terminie wizyty. Dzięki tej usłudze pacjenci mogą łatwiej odwołać wizytę, a placówkom medycznym pozwoli to efektywnie wykorzystać czas pracy lekarzy, oszczędzi czas oraz zmniejszy stres innych oczekujących na przyjęcie. Placówki nie ponoszą w związku z tym kosztów, ...

  Pacjent 08.08.2016
  4 błędy kierowników przed procesem o błąd medyczny
  Najczęściej popełnianym błędem kierownictwa placówek medycznych jest brak zarządzeń w sprawie polityki medialnej. Gdy dojdzie do zdarzenia niepożądanego i pojawią się media, wówczas pracownicy nie wiedzą, jak się zachowywać i najczęściej rozmawiają z dziennikarzami. Tego rodzaju wypowiedzi mogą być dowodami, które pełnomocnicy pacjentów wykorzystają w sprawie przeciwko ...

  Pacjent 04.08.2016
  Jak zorganizować pracę rejestracji – case study
  Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji. W okienku rejestracji pacjent powinien otrzymać wszelkie informacje dotyczące świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, terminów zapisu do lekarza, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia itp.W poradni Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ...

  Pacjent 24.05.2016
  Jakie dane o pacjencie przekazać sanepidowi
  Lekarz jest zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. Wtedy informacje dotyczące pacjenta musi przekazać do sanepidu. Kiedy jeszcze może dość do takiej sytuacji i na co zwracać uwagę, aby nie naruszyć praw pacjenta?  Jednym z podstawowych obowiązków każdego lekarza jest zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, ...

  Pacjent 23.04.2016
  Pacjent może wypożyczyć oryginały dokumentacji medycznej, gdy jest to celowe
  Żeby nie stracić oryginałów dokumentacji medycznej, które pacjent chce wypożyczyć, należy poprosić go o podpisanie pokwitowania odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po ich wykorzystaniu.Dokumentacja medyczna jest udostępniana między innymi poprzez wydanie jej oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia ...

  Pacjent 18.04.2016
  Jak uniknąć niezgodnego z prawem przetwarzania danych wrażliwych pacjentów
  W poradni zdrowia psychicznego i psychologicznej podstawowym płatnikiem jest NFZ, ale placówka świadczy również usługi komercyjnie. To, czy należy prosić pacjentów o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie zależeć od celu ich przetwarzania.Podmioty lecznicze przetwarzają dane wrażliwe i są wyłączone z obowiązku uzyskiwania zgody ...

  Pacjent 16.03.2016
  Zakłady ubezpieczeń mogą żądać od placówek medycznych więcej informacji
  Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ustala prawo zakładów ubezpieczeń do uzyskiwania informacji o pacjentach korzystających ze świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.Rozszerzono zakres informacji, jakie zakłady ubezpieczeń mogą uzyskiwać od placówek medycznych. ...

  Pacjent 11.03.2016
  Kto może uzupełniać dokumentację medyczną
  Dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej przez osobę inną niż lekarz jest czynnością techniczną. Taka osoba wpisuje tylko te informacje, które są jej przekazane przez lekarza. Wpisy powinny też zawierać dwie adnotacje: jedną wskazującą, kto dokonał wpisu, i drugą oznaczającą osobę udzielającą świadczenia.Osoba dokonująca wpisów w dokumentacji medycznej pacjenta powinna ...

  Pacjent 27.12.2015
  Kiedy pielęgniarki wystawią recepty
  Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne zyskały możliwość ordynacji leków i wypisywania recept. Większość z nich jednak nie będzie mogła korzystać z nowych uprawnień od razu, bo szkolenia zajmą minimum miesiąc.Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych można podzielić na: prawo samodzielnego ordynowania leków oraz wyrobów medycznych, prawo wystawiania recept na leki ...