Wszystkie artykuły

  Pacjent 08.12.2015
  Ochrona tajemnicy zawodowej lekarzy musi być wzmocniona
  Tajemnica lekarska obejmuje najczęściej wrażliwe dane, związane ze ściśle prywatną sferą życia pacjenta – zwłaszcza ze stanem jego zdrowia oraz odbywanym procesem leczenia.  Przepisy przewidują określone sytuacje, w których tajemnica lekarza nie obowiązuje.Następuje to m.in. wtedy, gdy: zwolnienie z tajemnicy jest przewidziane inną ustawą, badanie lekarskie zostało przeprowadzone ...

  Pacjent 02.12.2015
  O żywienie pacjentów musi dbać szpital
  Dieta dostosowana do potrzeb pacjenta jest bardzo ważnym elementem leczenia szpitalnego. Choroba i jej konsekwencje powodują zmiany metabolizmu pacjenta, utratę wagi, brak apetytu, niedobory składników odżywczych czy gorszą ich przyswajalność. Prawidłowe odżywianie wyrównujące niedobory jest wciąż niedoceniane w polskich szpitalach. Dla pacjenta i systemu opieki zdrowotnej byłoby korzystniej, ...

  Pacjent 02.12.2015
  Jak chronić dane osobowe w dokumentacji medycznej
  Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej dość ogólnie określają środki bezpieczeństwa. Trzeba więc zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.Niedopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych ...

  Pacjent 02.12.2015
  Warto mieć w placówce wniosek o dostęp do dokumentacji medycznej
  W przypadku gdy pacjent, przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta chcą uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, powinni złożyć w tym celu odpowiedni wniosek. Niektórzy świadczeniodawcy dopuszczają – w przypadku wnioskowania o wgląd do dokumentacji na miejscu – złożenie wniosku ustnie. Jednak nie jest to dobra metoda, gdyż w takim przypadku o wiele łatwiej ...

  Pacjent 26.08.2013
  Rejestracja internetowa w placówce medycznej
  Placówki medyczne po wprowadzeniu w życie przepisów mają obowiązek umożliwić pacjentom oprócz rejestracji poprzez wizytę osobistą czy kontakt telefoniczny, zapisy internetowe. Obowiązek rejestracyjny zmusza jednak placówki do wyposażenia się w aplikacje do prowadzenia elektronicznych kolejek pacjentów.Od 14 maja 2013 r. weszły w życie przepisy określające funkcjonalności systemów ...

  Pacjent 30.07.2013
  Ankieta sposobem na monitoring satysfakcji pacjenta
  Duża liczba dostępnych placówek medycznych na rynku powoduje pomiędzy nimi rywalizację o pacjenta, który oprócz zdiagnozowania i wyleczenia choroby oczekuje także standardu. To wymaga od placówki poznania wymagań pacjenta dotyczących opieki medycznej. Ciągle należy monitorować satysfakcję pacjentów z udzielanych im usług, aby trafić w potrzeby jakich oczekuje pacjent. Satysfakcja ...

  Pacjent 15.07.2013
  Umowa zapewni możliwość przetwarzania danych osobowych
  Powierzając dane osobowe lekarzowi należy sporządzić odpowiednią umowę powierzenia danych między placówką a lekarzem określając zakres i cel ich przetwarzania. Nie ma potrzeby uzyskania zgody od pacjentów na przetwarzanie danych w celu ich powierzenia lekarzowi, ale należy się odpowiednio wywiązywać z obowiązku informacyjnego.Administratorem danych pacjentów jest placówka reprezentowana ...

  Pacjent 01.07.2013
  Dobre oprogramowanie gwarantem rzetelnej e-rejestracji
  Od kwietnia 2013 r. obowiązują przepisy określające minimalne wymagania dotyczące e-rejestracji pacjentów. Umożliwiają one umawianie wizyt drogą elektroniczną. To zmusza placówki medyczne do dostosowywania się do nowych wymogów. Wybierając dostawcę oprogramowania do przetwarzania danych medycznych, warto zorientować się, jakie rozwiązania gwarantuje, aby zapewnić efektywne zarządzanie ...

  Pacjent 31.05.2013
  Internet istotny w praktyce lekarskiej
  W dzisiejszych czasach Internet jest doskonałym narzędziem marketingowym, w którym każdy może zaprezentować swoje usługi. Taką szansę mają również lekarze, którym portale pozwalają wypromować swoją praktykę lekarską, a potencjalnym pacjentom zapewnia to wiedzę o kompetencjach lekarza. Co zrobić jednak w przypadku nieprzychylnych komentarzy?W Internecie możemy odnaleźć wiele ...

  Pacjent 31.05.2013
  Nagrania dyspozytora pogotowia ratunkowego jako informacja publiczna
  Nagrania przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora odnoszą się do informacji publicznej. Nieudostępnianie danych wrażliwych pacjentom jest bezzasadne, jeżeli nie odnosi się to do kwestii związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, porządku publicznego lub naruszenia dóbr osobistych.Udostępnianie pacjentom zarejestrowanych na nośniku elektronicznym przyjęć wezwania przez dyspozytora medycznego ...