Wszystkie artykuły

  Pacjent 31.05.2013
  Bezpieczeństwo danych osobowych a opaski identyfikacyjne
  Od początku roku pacjent przyjęty do szpitala powinien dostać opaskę identyfikacyjną, która zapewni mu bezpieczeństwo i pozwoli uniknąć ryzyka błędnego podania leków. Niektóre z placówek posługują się elektronicznymi kodami identyfikacyjnymi, jednak wiele szpitali stosuje nadal ręczne opisywanie, co może spowodować dostęp osób nieupoważnionych do danych pacjenta.Od stycznia ...

  Pacjent 31.05.2013
  Oświadczenie pacjenta o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
  Podmiot leczniczy w przypadku negatywnej weryfikacji pacjenta powinien przyjąć od niego inny dokument stwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jeżeli otrzyma oświadczenie, powinien przechowywać je przez okres 10 lat, aby uniknąć negatywnych konsekwencji.Wprowadzony w styczniu 2013 r. system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) w przypadku niektórych ...

  Pacjent 02.05.2013
  Dostęp do danych osobowych pacjenta wymaga specjalnego upoważnienia
  Nie każdy podmiot zatrudniony w placówce medycznej może mieć bezpośredni dostęp do danych osobowych pacjenta. Wgląd do danych wrażliwych może uzyskać, ale tylko w uzasadnionych przypadkach.Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy, przez osoby wykonujące zawód medyczny i udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu ...

  Pacjent 09.04.2013
  Sztuka rozmowy z pacjentem sukcesem placówki medycznej
  Przyszłość placówek medycznych w dużym stopniu będzie uzależniona od umiejętności komunikacyjnych lekarzy. Lekarz jest nie tylko osobą, która zdiagnozuje i wyleczy, ale także wysłucha. Niezbędnym elementem składowym sukcesu leczenia jest dobrze przeprowadzona rozmowa z pacjentem.Pacjentowi przysługuje zagwarantowane w Konstytucji RP prawo do pozyskiwania i ochrony informacji o jego ...

  Pacjent 09.04.2013
  Lekarz rodzinny nie możne odmówić kontynuacji leczenia
  Przepisy stwarzają obowiązek dysponowania przez lekarza rodzinnego udokumentowanym rozpoznaniem choroby i proponowanym sposobem leczenia, z drugiej dają mu możliwość podjęcia decyzji o samodzielnym podjęciu leczenia.Problematyka zaświadczeń dotyczących sposobu leczenia przewlekle chorych, wystawianych przez lekarzy specjalistów stała się niezwykle aktualnym tematem po wejściu w życie ...

  Pacjent 27.07.2012
  Jak można potwierdzić dostęp do bezpłatnych świadczeń medycznych
  Dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ możliwy jest od 1 stycznia 2013 r. Wynika to z ustawy z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki systemowi eWUŚ, prawo do bezpłatnych świadczeń potwierdzić można elektronicznie. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ...

  Pacjent 11.06.2012
  Do rejestracji pacjenta wystarczy PESEL
  Od października 2012 r. przy rejestracji do lekarza nie będzie już potrzebny druk RMUA. Przychodniom, małym gabinetom lekarskim czy szpitalom ułatwi to potwierdzanie prawa pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Możliwość elektronicznego potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej przez placówki medyczne zakłada nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ...