Wszystkie artykuły

  Stomatologia 03.10.2017
  Lekarz dentysta może odzyskać swoje pieniądze dzięki właściwie sporządzonemu wezwaniu do zapłaty
  Jeśli mimo upływu wyznaczonego terminu i ponagleń nie uzyskujesz należnej zapłaty, zazwyczaj w uprzejmy sposób przypominasz o tym fakcie drugiej stronie. Osobiście, drogą telefoniczną czy też e-mailową. Jeśli to nie wystarczy, powinieneś zadziałać w sposób bardziej zdecydowany. Zastosuj się do naszych wskazówek, a odzyskasz swoje pieniądze.Kto może zostać Twoim dłużnikiem? Przedstawiciel ...

  Stomatologia 03.10.2017
  Zmiany w zarobkach lekarzy dentystów zatrudnionych w podmiocie leczniczym
  Ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w podziale na 10 grup zawodowych. O pensji decydują obecnie wykształcenie oraz posiadana specjalizacja.Do końca 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto ma stanowić iloczyn kwoty bazowej 3.900 złotych i współczynnika pracy określonego dla poszczególnych grup zawodowych w ...

  Stomatologia 03.10.2017
  Czy 25 maja 2018 r. gabinet stomatologiczny będzie musiał mieć inspektora ochrony danych osobowych
  Obowiązek ten będzie zależał od tego, jak dużą placówkę prowadzisz. Większość placówek ochrony zdrowia, zarówno publicznych jak i prywatnych, stanie przed obowiązkiem lub dylematem wyznaczenia inspektora ochrony danych. Obowiązek taki będą miały placówki przetwarzające dane „na dużą skalę”.Operacje przetwarzania o dużej skali to takie, które służą przetwarzaniu znacznej ...

  Stomatologia 03.10.2017
  Jak rozwijać nowe usługi w gabinecie stomatologicznym – 7 łatwych zasad
  Każdy gabinet, nawet całkiem mały, chcąc się rozwijać, staje przed wyborem drogi rozwoju. Jedni po prostu poszerzają podstawową ofertę, stawiając na wzrost zatrudnienia fachowców, inni poszerzają infrastrukturę i doposażają gabinety. Sprawdź, jak możesz w prosty sposób stworzyć popyt na nowe usługi wśród swoich pacjentówZadaj sobie pytanie, czy faktycznie chcesz znacznie poszerzyć ...

  Stomatologia 06.02.2017
  Jak właściwie przetwarzać dokumentację medyczną w gabinecie stomatologicznym
  Dokumentacja medyczna jest zbiorem danych określających stan zdrowia pacjenta oraz informacje na temat świadczeń mu udzielanych.A czym jest dokumentacja medyczna w kontekście prawa? Zgodnie z art. 25 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaDokumentacja medyczna zawiera co najmniej:1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:a) nazwisko ...

  Stomatologia 06.02.2017
  Lekarz dentysta musi zachować poufność przetwarzanych danych pacjenta
  Chodzi nie tylko o zatrzymanie informacji zdobytych przez lekarza dentysty w procesie leczenia „dla siebie” i pacjenta, a również o zastosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym. Środki techniczne to m.in. kraty w oknach, zamykane szafy, zamykane drzwi, gaśnice, zabezpieczenia systemu informatycznego. Organizacyjne to ubezpieczenie od utraty ...

  Stomatologia 06.02.2017
  Jak dentysta powinien informować pacjenta o leczeniu
  Po uzyskaniu informacji pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. Przepis ten jest wyraźną wskazówką odejścia od paternalistycznej relacji lekarz-pacjent, jednak nie rozwiązuje dylematu, co lekarz ma uczynić z owym zdaniem pacjenta, które może dalece odbiegać od merytorycznej rzeczywistości. Wydaje się jednak, że zdanie pacjenta odmienne od zdania lekarza bądź ...

  Stomatologia 06.02.2017
  Co grozi za łamanie prawa do informowania pacjenta w gabinecie stomatologicznym
  Lekarze nagminnie łamią prawo pacjenta do informacji. Takie działanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak zatem właściwie informować pacjenta, aby uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę odszkodowania?Jednym z istotniejszych praw pacjenta jest prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Pod tym pojęciem rozumieć należy nie tylko ...