Wszystkie artykuły

  Pacjent 10.03.2021
  Jaki jest czas na realizację zleceń lekarz medycyny pracy wydawanych w drodze profilaktycznych badań pracowników?
  Czy jest określony termin dla pracodawcy na wydanie decyzji w sprawie zalecenia lekarza medycyny pracy przedstawionego przez pracownika po profilaktycznych badaniach lekarskich? Czy zawsze pracodawca musi się odnieść do zalecenia lekarskiego wydanego pracownikowi w wyniku profilaktycznych badań?Obowiązek realizacji zaleceń lekarza medycyny pracy wydanych na podstawie profilaktycznych badań ...

  Pacjent 25.03.2020
  Co grozi lekarzowi, który nie skieruje pacjenta na badania na obecność koronawirusa
  W związku z epidemią koronawirusa pojawił się problem odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej lekarza, który nie skieruje pacjenta na badania na koronawirusa. Co mu grozi, jeśli ta decyzja nie będzie właściwa? Jaka odpowiedzialność się z tym wiąże?Sytuacja jest o tyle kłopotliwa, że stosowne regulacje są umiejscowione w wielu aktach prawnych i niezbędna jest ich wnikliwa weryfikacja. ...

  Ochrona zdrowia 27.11.2019
  Kurs online: Jak skutecznie obronić swoje interesy w toku kontroli placówki medycznej?
     Skutki kontroli, które są wpisane w funkcjonowanie wszystkich placówek medycznych i gabinetów lekarskich, mogą być surowe, bo w razie stwierdzenia błędów często oznaczają wysokie kary finansowe lub zakaz prowadzenia dalszej działalności. W odpowiedzi na wiele pytań Czytelników przygotowaliśmy kurs pt. „Jak skutecznie obronić swoje interesy w toku kontroli placówki medycznej”, ...

  Stomatologia 12.01.2018
  Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę ubezpieczenia OC
  Zawierając umowę z ubezpieczycielem, zweryfikuj, czy proponowana umowa uwzględnia 3 wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z rozporządzeniem: umowa powinna dotyczyć ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń ...

  Stomatologia 12.01.2018
  Ochrona danych osobowych – pytanie z praktyki
  Prowadzę gabinet stomatologiczny i zatrudniam pomoc stomatologiczną. Czy ja jako właściciel gabinetu muszę mieć jakiś dokument uprawniający mnie do przetwarzania danych osobowych?Gabinety stomatologiczne przetwarzają dane wrażliwe i są wyłączone z obowiązku uzyskiwania zgody pacjenta, gdyż gromadzą dane w celu ochrony jego zdrowia. Zwolnienie to obejmuje wszystkie podmioty, niezależnie ...

  Stomatologia 12.01.2018
  Ile kosztuje dentystę sprawa w sądzie
  Chcąc się procesować, dentysta sięgnąć musi do własnej kieszeni. Stosowną kwotę na rzecz Skarbu Państwa będziesz musiał zapłacić niezależnie od opłat uiszczanych dla własnego adwokata lub radcy oraz w razie przegranej kwot należnych przeciwnikowi. I to niezależnie od tego, czy sprawa ma charakter gospodarczy, cywilny czy pracowniczy.Istotne znaczenie ma to, czy stomatolog lub klinika ...

  Stomatologia 12.01.2018
  W jakim terminie masz obowiązek udostępnić dokumentację medyczną
  Jednym z najczęściej zadawanych pytań z zakresu dokumentacji medycznej jest to dotyczące terminu, w jakim należy udostępnić dokumentację medyczną. Przepisy co prawda regulują tę kwestię, ale niestety w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ...

  Stomatologia 12.01.2018
  Od 1 stycznia 2018 r. opłacasz składki ZUS tylko jednym przelewem
  Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,opłacasz jednym przelewem.Nie podajesz już na nim danych, które do 31 grudnia 2017 r. decydowały o identyfikacji wpłaty (NIP, REGON, typ wpłaty, numer deklaracji, miesiąc i rok, za który są opłacane składki, oraz numer decyzji, ...

  Stomatologia 12.12.2017
  Jak komunikować się z dorosłym pacjentem w dużym stresie
  Jedną z niepożądanych sytuacji w gabinecie stomatologicznym jest stres. Utrudnia on pracę, przeszkadza w procesie leczenia, wywołuje opór i reakcje obronne pacjenta. Ogranicza rozwój Twoich działań z zakresu profilaktyki – przecież zestresowany pacjent będzie unikał kontrolnych wizyt jak ognia. Jak rozładować napięcie? Jak się zachowywać, by ono nie wzrastało? Skorzystaj z poniższych ...

  Stomatologia 12.12.2017
  Dobrze prowadzona dokumentacja medyczna zapobiegnie niesłusznym roszczeniom
  Dokumentacja medyczna jest dla sądu dowodem szczególnym, niezależnym od relacji świadków, źródłem wiedzy na temat przebiegu zdarzeń, które stały się podstawą do zainicjowania przez pacjenta sprawy medycznej. Sprawdź, jakich błędów unikać, aby miała istotny walor w sądzie.Praca lekarza dentysty nie jest łatwa. Musisz być nie tylko lekarzem, ale także menedżerem, psychologiem ...