Wszystkie artykuły

  Pacjent 13.05.2022
  Nowy program NFZ i MF ma pomóc dzieciom uzależnionym od internetu
  Tzw. siecioholizm czyli uzależnienie od internetu, sięga po coraz młodsze osoby. Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz zdrowia uruchomiło specjalny pilotażowy program skierowany do najmłodszych uzależnionych i ich rodzin. Teraz będą oni mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy - zarówno oni jak i ich rodzina. Jest to pilotażowy program, którego odbiorcami mają być dzieci i młodzież, ...

  Normy i sanepid 12.05.2022
  Od 16 maja nie mamy już stanu epidemii
  Stan epidemii od 16 maja staje się przeszłością. Od tego dnia, do odwołania na terenie Polski zaczyna obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Zmianę wprowadza Minister Zdrowia w rozporządzeniu w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z uzasadnieniem przygotowanego rozporządzenia, nowe przepisy zostały wydane dlatego, że ...

  Finanse 29.04.2022
  Szpitale będą wolne od minimalnego podatku dochodowego
  Przygotowano projekt zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli wejdą w życie, podmioty lecznicze zostaną zwolnione z obowiązku płacenia minimalnego CIT od 1 stycznia 2022. Zmiana przepisów ma zaledwie dwa artykuły, ale za to ogromne znaczenie. I niewątpliwie jest odpowiedzią na liczne postulaty płynące z branży. Ma naprawić pewne "niedopatrzenie" które pojawiło ...

  Pacjent 28.04.2022
  Szczepienie u dziecka – jak postąpić w przypadku przeciwwskazań
  W przypadku gdy szczepienie dziecka budzi wątpliwości, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może zakwalifikować dziecko na konsultację specjalistyczną. Na tej podstawie będzie dopuszczalne długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia. Przedstawiamy regulacje prawne w zakresie kwalifikacji do szczepień, a także wytyczne Ministra Zdrowia w tym zakresie.Szczepienie dziecka musi być każdorazowo poprzedzone ...

  Zarządzanie 28.04.2022
  Doskonalenie zawodowe lekarzy od 1 marca 2022 r.
  Co zmieniają nowe przepisy w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów? Czy lekarz sam odpowiada za zdobycie odpowiedniej punktacji? Czy otrzyma powiadomienie, gdy nie zrealizuje obowiązku doskonalenia?Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez wpis w okręgowym rejestrze lekarzy. Podstawą potwierdzenia jest przedstawiona ...

  Zarządzanie 28.04.2022
  Zmniejszenie liczby placówek medycznych podmiotu prowadzonego w formie spółki z o.o.
  Spółka z o.o. prowadzi podmiot leczniczy, który w swojej strukturze ma dwie placówki medyczne. Jedna z nich ma zakończyć działalność. Jakie kroki prawne należy podjąć? Czy wystarczy uchwała zarządu spółki dotycząca zakończenia działalności placówki medycznej wraz z uchwałą o przyjęciu nowego regulaminu organizacyjnego uwzględniającego tę zmianę oraz złożenie wniosku w ...

  Finanse 28.04.2022
  Wynagrodzenia w ochronie zdrowia - tabela płac od lipca 2022 r.
  Trwają prace nad projektem ustawy zwiększającej minimalne wynagrodzenie niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowe zasady wynagradzania mają obowiązywać od lipca 2022 roku. Sprawdź, kogo dotyczą zmiany i jak na nie zareagowali dyrektorzy szpitali.Wypracowane w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia zmiany zakładają: 1. Opracowanie nowej tabeli płac przez nadanie ...

  Dokumentacja medyczna 28.04.2022
  Świadczenia zdrowotne dla uchodźcy z Ukrainy bez dokumentów lub nieobjętego specustawą
  Jak zgodnie z prawem udzielać świadczeń zdrowotnych uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają wymaganych dokumentów? Czy obowiązująca specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w wystarczającym stopniu reguluje te kwestie? A co w przypadku uchodźcy nie objętego przepisami specustawy? Wyjaśniamy jak w takich przypadkach powinna postąpić placówka medyczna.Prawo ...

  Finanse 27.04.2022
  Świadczenie kompensacyjne z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych
  W przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych na skutek szczepienia przeciwko COVID-19 do przepisów wprowadzono instytucję Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (dalej: Fundusz Kompensacyjny). Fundusz dotyczy świadczeń dla osób, które doznały ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych w wyniku szczepienia COVID-19, a od 2023 roku ma też objąć wszystkie ...

  Prawo farmaceutyczne 20.04.2022
  VAT od środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  1 lutego 2022 r. obniżone zostały stawki VAT na wybrane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0). Aptekarze wobec sprzecznych regulacji, muszą zmierzyć się z istotnym problemem dotyczącym tego, jakie ceny detaliczne produktów objętych refundacją powinni zastosować w okresie przejściowym.W styczniu 2022 r. w ramach ...