Wszystkie artykuły

  Zarządzanie 29.01.2013
  Zatrudnienie poza normalnymi godzinami pracy tylko w formie dyżuru
  W niektórych podmiotach leczniczych powstaje czasami zapotrzebowanie na umożliwienie pracownikom „dorobienia” po godzinach z wykorzystaniem gabinetów należących do podmiotu leczniczego. Problem w tym, że zatrudnienie z wykorzystaniem sprzętu i gabinetów podmiotu leczniczego, jako dodatkowe „prace zlecone” jest niewykonalne bez narażenia się na zarzut obejścia przepisów o czasie ...

  Zarządzanie 18.09.2012
  Decentralizacja NFZ w 2013 r.
  Jesienią rozpoczną się prace nad decentralizacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Instytucja ma zostać podzielona na kilka mniejszych, niezależnych podmiotów, a nadzór nad nimi będzie sprawował Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Podobny organ istniał już kilkanaście lat temu, gdy funkcjonowały kasy chorych. Obecny UNUZ ma być jednak zmodyfikowany.Planowane jest również powołanie ...

  Pacjent 27.07.2012
  Jak można potwierdzić dostęp do bezpłatnych świadczeń medycznych
  Dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ możliwy jest od 1 stycznia 2013 r. Wynika to z ustawy z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki systemowi eWUŚ, prawo do bezpłatnych świadczeń potwierdzić można elektronicznie. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ...

  Zarządzanie 27.07.2012
  Wolontariat w szpitalach i hospicjach
  Już ustawa o działalności leczniczej, która objęła organizacje pożytku publicznego, w tym kościoły i związki wyznaniowe, przepisami o prowadzeniu działalności gospodarczej, przysporzyła problemu tym instytucjom. Ich prowadzenie na komercyjnych zasadach było sprzeczne ze statutami tych organizacji. Dlatego między innymi znowelizowano ustawę o działalności leczniczej, która zakłada, ...

  Zarządzanie 06.07.2012
  Wydłużony okres przejściowy na dostosowanie działalności leczniczej
  Okres na dostosowanie się podmiotów prowadzących działalność leczniczą do nowych przepisów ustawy o działalności leczniczej został wydłużony o pół roku do 31 grudnia 2012 r. Początkowo był to 30 czerwca br. Pierwotnie okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów ustawy o działalności leczniczej miał się skończyć 30 czerwca br. Jednak ustawa z 14 czerwca 2012 ...

  Pacjent 11.06.2012
  Do rejestracji pacjenta wystarczy PESEL
  Od października 2012 r. przy rejestracji do lekarza nie będzie już potrzebny druk RMUA. Przychodniom, małym gabinetom lekarskim czy szpitalom ułatwi to potwierdzanie prawa pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Możliwość elektronicznego potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej przez placówki medyczne zakłada nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ...

  Zarządzanie 11.06.2012
  Umowy na wystawianie recept z NFZ – nowy obowiązek
  Od 1 lipca 2012 r. lekarze będą mieć obowiązek podpisywania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. W podpisywanej umowie trzeba określić wszystkie miejsca wykonywanej działalności leczniczej na terenie oddziału NFZ. Jest to istotna informacja, gdyż dla każdego z tych miejsc będą nadawane odrębne kody numeryczne recept, które ...

  Zarządzanie 11.06.2012
  Czy dostosowałeś się do przepisów ustawy o działalności leczniczej
  Przed 1 lipca 2012 r. menedżerowie jednostek ochrony zdrowia, w tym małych gabinetów lekarskich, muszą zgłosić odpowiednie zmiany do rejestrów podmiotów leczniczych, a także stworzyć lub zmodyfikować regulaminy organizacyjne. Te nowe obowiązki wynikają z ustawy o działalności leczniczej, która na ten dzień zakłada koniec okresu przejściowego. Samodzielne publiczne zakłady opieki ...

  Finanse 01.06.2012
  Co się zmieni w ubezpieczeniach od zdarzeń medycznych
  Te szpitale, które będą miały certyfikat akredytacyjny, za obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych zapłacą nawet do 10% mniej. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która jest obecnie w konsultacjach społecznych, przewiduje zmianę zakresu ubezpieczenia szpitali z tytułu zdarzeń medycznych. Suma ...

  Zarządzanie 01.06.2012
  Nowe kody resortowe – jakie zmiany wprowadzić w rejestrach
  Tylko ponad dwa tygodnie - żeby zrobić to bez opłat rejestrowych - będą miały podmioty lecznicze na wprowadzenie właściwych zmian w rejestrach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą zgodne z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.Tak zwane rozporządzenie ...