Wszystkie artykuły

  Pacjent 02.10.2017
  Co wpisać na paragonie dla pacjenta
  Opis usługi na paragonie może określać rodzaj zabiegu czy usługi w taki sposób, w jaki sama placówka medyczna określa je w swoim cenniku. Czy musi być jeszcze dokładnie i szczegółowo opisana cała procedura medyczna?Rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w § 8 ust. 1 pkt 6 nakazuje, aby paragon fiskalny, drukowany przez kasę po zapłacie ceny, ...

  Zarządzanie 25.09.2017
  Partnerstwo innowacyjne - nowy sposób na rozwój
  Narzędziem wspomagającym rozwój medycyny może okazać się partnerstwo innowacyjne - nowy tryb udzielania zamówień publicznych wprowadzony do polskiego porządku prawnego nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak z niego korzystać?Partnerstwo innowacyjne nie jest typową procedurą udzielania zamówień publicznych, gdyż jej celem nie jest jedynie nabycie określonych aktywów ...

  Finanse 18.09.2017
  Jednolite pliki kontrole w podmiotach leczniczych – poznaj najnowsze zmiany
  Obowiązek raportowania w VAT obejmie od 1 stycznia 2018 r. jednostki medyczne, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych  zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  jednocześnie osiągały roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły ...

  Finanse 11.09.2017
  Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia
  Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych znajdzie zastosowanie zarówno do publicznych, jak i niepublicznych podmiotów leczniczych. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, które przewidywały jedynie wysokość wynagrodzenia pracowników w podmiotach ...

  Zarządzanie 04.09.2017
  Jakie umowy zawierać na dyżury rezydentów
  Jedna z gdańskich placówek zawierała z lekarzami rezydentami umowy cywilnoprawne o pełnienie dyżurów medycznych objętych programem specjalizacji, które przewidywały znacznie niższe wynagrodzenie za dyżur medyczny. Czy taka praktyka jest dopuszczalna?Problem zasad odbywania dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim pojawił się po raz ...

  Kontrakty z NFZ 28.08.2017
  Czy NFZ zapłaci ponad limit placówkom w sieci szpitali
  Po upływie pół roku obowiązywania warunków finansowych w umowach zawartych przez placówki medyczne z NFZ, wielu dyrektorów szpitali skarży się na przyjęty w nich zbyt niski limit finansowania świadczeń. Powoduje to, że wiele placówek wykazuje już teraz wysokie nadwykonania, czyli świadczenia udzielone ponad liczbę wynikającą z umowy i nie mieszczące się w jej limicie. W konsekwencji ...

  Pacjent 17.08.2017
  Kto przejmie pacjentów placówek spoza sieci
  Placówka, która nie weszła do sieci szpitali, powinna skierować pacjenta wpisanego u siebie na listę oczekujących do innego świadczeniodawcy, który będzie mógł go przejąć w celu kontynuowania oczekiwania na świadczenie zdrowotne. Po wydaniu pacjentom skierowań i zaświadczeń szpital powinien przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia listy oczekujących na udzielenie ...

  Normy i sanepid 03.08.2017
  Jak zapewnić skuteczność audytów wewnętrznych
  Żeby mówić o skutecznym audycie wewnętrznym, rozpocznij od wyjaśnienia, jakimi cechami powinien się on charakteryzować, gdyż cechy te bezpośrednio wpływają na jakość i profesjonalizację audytu. A to przekłada się na osiągane wyniki i jego odbiór w organizacji.Przeprowadzanie audytu wewnętrznego jest ważnym wymaganiem norm ISO, bez którego trudno byłoby zapewnić utrzymanie i ...

  Nowoczesne technologie i IT 31.07.2017
  E-zwolnienia zaoszczędzą czas pracy lekarzy
  Wystawianie zaświadczeń lekarskich elektronicznie może być przewagą konkurencyjną na rynku ochrony zdrowia. Na razie jednak niewiele podmiotów korzysta z tego rozwiązania, a ustawodawca przedłuża okres przejściowy. Sprawdź, co możesz zyskać, wdrażając e-zwolnienia już dziś.Lekarze będą mogli wystawiać papierowe zwolnienia jeszcze przez ponad rok. Ręcznie wypisywane druki miały ...

  Zarządzanie 14.07.2017
  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników medycznych - kto zyska, kto straci
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny jest jak najbardziej zasadny i powinien być już dawno uregulowany. Wciąż jednak pojawia się pytanie, czy kierownicy podmiotów leczniczych znajdą środki finansowe na ten cel w swoich skromnych budżetach? Pamiętajmy, że źródło finansowania tego przedsięwzięcia nie będzie ustalone tak, jak w przypadku ...