Wszystkie artykuły

  Pacjent 15.05.2017
  Pacjent nie mówi po polsku - czy możesz odmówić leczenia
  Do placówki ochrony zdrowia trafia cudzoziemiec, który ma europejskie ubezpieczenie zdrowotne, ale nie posługuje się językiem polskim. Czy w takiej sytuacji możesz nie podjąć lub odstąpić od leczenia?Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w pewnych przypadkach może być uzasadniona koniecznością zapewnienia pacjentom właściwej dostępności do świadczeń oraz jakości ich wykonania. ...

  Zarządzanie 08.05.2017
  Będą kontrole GIODO - jak się przygotować
  GIODO zapowiedział w tym roku kontrole przetwarzania danych w szpitalach i przychodniach. Dodatkowo placówki medyczne, które na dużą przetwarzają skalę dane osobowe, od maja 2018 r. będą musiały wyznaczyć inspektora ochrony danych. Sprawdź, dlaczego warto na te zmiany przygotować się już teraz.Pacjenci często składają skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ...

  Zarządzanie 21.04.2017
  Promocja gabinetu lekarskiego - na co pozwala prawo
  Nie możesz reklamować swojej działalności tak, jak inne podmioty działające na rynku, bo jesteś związany ustawą o działalności leczniczej. Zgodnie z nią jako podmiot wykonujący działalność leczniczą podajesz do wiadomości publicznej jedynie informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jaką zatem treść i formę mogą mieć te dane?  Według Zespołu Radców ...

  Pacjent 21.04.2017
  Jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe pacjentów w rejestracji
  Rejestratorki medyczne czy informatycy, jako osoby niewykonujące zawodu medycznego, mają prawo do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, w niezbędnym i koniecznym do wykonania swoich obowiązków służbowych zakresie. Jak jednak wykonywać te czynności, aby dane wrażliwe pacjentów nie wyciekły?Będąc kierownikiem placówki medycznej musisz podjąć działania zapewniające, ...

  Kontrakty z NFZ 30.03.2017
  Kiedy NFZ może nałożyć karę na placówkę
  NFZ, podpisując umowę z placówką medyczną lub gabinetem lekarskim zastrzega w niej kary umowne. Sprawdź, w jakich sytuacjach płatnik może je nałożyć. NFZ ma prawo do nałożenia kary po ocenie podczas kontroli stanu faktycznego, który potwierdza wystąpienie nieprawidłowości. Jest to podstawa do wezwania zapłaty kary.Może nałożyć także karę w każdym przypadku niewykonania lub ...

  Zarządzanie 30.03.2017
  Jak przetwarzać wrażliwe dane osobowe pacjentów w rejestracji
  Rejestratorki medyczne czy informatycy, jako osoby, które nie wykonują zawodu medycznego, mają prawo do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, w niezbędnym i koniecznym do wykonania swoich obowiązków służbowych zakresie. Poznaj zasady, jakich należy przestrzegać, upoważniając rejestratorki medyczne do przetwarzania danych osobowych, oraz najczęstsze błędy, które mogą ...

  Zarządzanie 22.03.2017
  Jakie warunki musi spełnić gabinet lekarski
  Projektowanie gabinetów lekarskich i dentystycznych musi odbywać się z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych. Powinno również być krokiem do zapewnienia jak najlepszych warunków dla pacjentów. Norma to jednak tylko minimum. Sprawdź, co zrobić, aby gabinet stał się miejscem naprawdę przyjaznym.Projektant wnętrz ma dużą swobodę w dobieraniu estetyki wnętrza. Jednak jest ograniczony ...

  Zarządzanie 14.03.2017
  Uniknij błędów przy ustalaniu czasu pracy lekarzy
  Co roku powtarzają się te same błędy w zakresie zatrudniania oraz organizacji pracy. Sprawdź, jakie nieprawidłowości są najczęstsze i jak można ich uniknąć, aby nie narazić się na wysokie kary.Zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, prowadzenie jednoosobowej działalności przez lekarzy i pielęgniarki czy podejmowanie współpracy za pośrednictwem spółek, wyłącza ...

  Zarządzanie 09.03.2017
  Jakie organy powiadomić o remoncie w placówce medycznej
  Przed przeprowadzeniem remontu uwzględnij wszelkie zmiany organizacji udzielania świadczeń. Możesz przenieść oddział, poradnię czy pracownię do innego miejsca, ale – jeśli masz kontrakt - powiadom o tym NFZ i pacjentów. Jak jeszcze zabezpieczyć udzielanie świadczeń medycznych w czasie modernizacji w placówce? Z punktu widzenia przepisów budowlanych przeprowadzenie remontu wymaga ...

  Zarządzanie 01.03.2017
  Dlaczego placówki medyczne odchodzą od outsourcingu usług
  Głównym i zasadniczym powodem tego, że  placówki żegnają się z firmami zewnętrznymi i zatrudniają własnych pracowników jest wzrost cen takich usług. Niektóre placówki stwierdzają, że świadczona usługa nie jest w pełni satysfakcjonująca. Inne, że przez korzystanie z firmy zewnętrznej w szpitalu następuje dublowanie funkcji. Pozostali szukają pomysłu na zagospodarowanie niewykorzystanych ...