Benchmarking wspomaga proces decyzyjny

Kategoria: Zarządzanie
Data: 08-03-2016 r.

Prowadzenie analiz porównawczych to nie wywiad gospodarczy. To narzędzie wspierające proces decyzyjny, również w placówkach medycznych. Pomaga zidentyfikować i wdrożyć najodpowiedniejsze procesy w podmiocie leczniczym.

Każdy menedżer ochrony zdrowia powinien przewidywać zmiany w otoczeniu placówki medycznej oraz szybko, elastycznie reagować na te zmiany i traktować je jako możliwość do podejmowania nowych wyzwań. Może w tym pomóc benchmarking.

 

Porównywanie się z innymi na zasadach benchmarkingu to bardzo dobry sposób na sprawne i nowoczesne zarządzanie placówkami medycznymi i dostosowanie ich działalności do warunków rynkowych.

W wyniku analizy benchmarkingowej odkrywamy, jak i dlaczego niektóre podmioty lecznicze funkcjonują sprawniej niż nasz. Benchmarking nie jest sposobem wprowadzania pojedynczych usprawnień, innowacji, ale jest procesem, który powinien nas doprowadzić do wdrożenia (implementacji) nowej strategii i procedur innowacyjnych, które pozwolą na uzyskanie lepszej pozycji na rynku konkurencyjnym, a w konsekwencji przewagi konkurencyjnej.

Analiza porównawcza pozwala określić, w jakim stopniu wyniki osiągane przez podmiot leczniczy odbiegają od wyników innych podmiotów leczniczych. To z kolei pozwala na wyszukanie najbardziej optymalnego sposobu zarządzania. Porównywanie się z innymi placówkami na zasadach benchmarkingu to bardzo dobry sposób na sprawne i nowoczesne zarządzanie, a także dostosowanie działalności przychodni i szpitali do warunków rynkowych.

Źródłami informacji w benchmarkingu mogą być własna baza danych, raporty, analizy wewnętrzne, prace badawczo-rozwojowe, ogłoszenia prasowe, targi wystawiennicze (branżowe), sondaże telefoniczne, kontakty osobiste z partnerami itp. Dodatkowo mogą to być również źródła pośrednie (stowarzyszenia zawodowe, branżowe banki danych, czasopisma fachowe, wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, firmy konsultingowe itp.).

Benchmarking jest sprawdzoną metodą uzyskania informacji o miejscu, jakie placówka medyczna zajmuje wśród innych podmiotów leczniczych. Wiedzę (która jest towarem w każdej branży), że wyniki są gorsze niż w szpitalu o podobnym profilu, menedżer powinien potraktować jako motywację do zmian i inteligentnego wdrożenia odpowiednich wzorców zachowań zarządczych i rynkowych.

Sławomir Jagieła, ekspert w dziedzinie zarządzania placówkami ochrony zdrowia, benchmarkingu placówek medycznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38677 )
Array ( [docId] => 38677 )