Placówce medycznej łatwiej zarządzać dokumentacją medyczną

Kategoria: Zarządzanie
Data: 03-06-2013 r.

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej wdrożone od 2013 roku przez Ministra Zdrowia porządkują kwestie dotyczące oznaczenia pacjenta czy zawartość danych w zbiorach indywidualnych.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej, która działa od stycznia 2013 roku, zapewnia spójność z innymi przepisami dotyczącymi tych samych zagadnień. Poprawiona została rozbieżność, która dotyczyła oznaczenia pacjenta.
Aktualnie w dokumentacji leczniczej powinny się znaleźć dane pacjenta pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
 • nazwisko i imię, 
 • data urodzenia, 
 • oznaczenie płci, 
 • adres miejsca zamieszkania, 
 • numer PESEL (w przypadku noworodka - numer PESEL matki; osób, które nie mają nadanego numeru - inny dokument potwierdzający tożsamość), 
 • nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania - gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody.
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku dokumentacja medyczna powinna zawierać:

 • nazwę podmiotu, 
 • kod identyfikacyjny, zwany kodem resortowym,
 • nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku podmiotu leczniczego, 
 • nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne, 
 • nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne.

Inne zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Minister zdrowia uchylił paragraf, który określał wymagania dotyczące list oczekujących, gdyż był on powtórzeniem paragrafu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Nie ulegają jednak zmianie zasady prowadzenia list oczekujących, mimo wykreślania zasad jej prowadzenia z rozporządzenia.
Ambulatorium powinno prowadzić pełną dokumentację medyczną (choć będzie ona tożsama z dotychczasową), lecz z samodzielnym oznaczeniem przedsiębiorstwa i listą oczekujących na udzielenie świadczeń.
W związku z wprowadzeniem, tj. indywidualnej praktyki lekarskiej, położniczej i pielęgniarskiej powstała sytuacja powielania dokumentacji medycznej - jako podmiot leczniczy oraz jako indywidualna praktyka lekarska. Dlatego wyłączono obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dla praktyk indywidualnych.
Podmiot został zobowiązany do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji. W takiej sytuacji miejsce przechowywania dokumentacji wskazuje podmiot, który ulega likwidacji, a w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą - podmiot tworzący.


Łukasz Siudak, dr n. prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29816 )
Array ( [docId] => 29816 )

Array ( [docId] => 29816 )