Wszystkie artykuły

  Ochrona zdrowia 13.11.2017
  We wpisie do rejestru zgłosisz więcej informacji
  Podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą dostosować wpisy w księgach rejestrowych do nowych wymagań znowelizowanego rozporządzenia o rejestrach. Nie zapomnij zatem, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze i ujawnić wszystkie nowe, wymagane informacje.Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ...

  Zarządzanie 09.10.2017
  Opieka koordynowana – czy wzrośnie jakość POZ
  Planowanym efektem wejścia w życie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej będzie zwiększenie działań zapobiegawczych, określenie ścieżek postępowania terapeutyczno-diagnostycznego, integracja opieki nad pacjentem oraz poprawa jej organizacji. Jednak dopiero po jakimś czasie przekonamy się, czy i jakie korzyści przyniosło wprowadzenie tych zmian do polskiego systemu prawnego.Założeniem ...

  Zarządzanie 25.09.2017
  Partnerstwo innowacyjne - nowy sposób na rozwój
  Narzędziem wspomagającym rozwój medycyny może okazać się partnerstwo innowacyjne - nowy tryb udzielania zamówień publicznych wprowadzony do polskiego porządku prawnego nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak z niego korzystać?Partnerstwo innowacyjne nie jest typową procedurą udzielania zamówień publicznych, gdyż jej celem nie jest jedynie nabycie określonych aktywów ...

  Zarządzanie 04.09.2017
  Jakie umowy zawierać na dyżury rezydentów
  Jedna z gdańskich placówek zawierała z lekarzami rezydentami umowy cywilnoprawne o pełnienie dyżurów medycznych objętych programem specjalizacji, które przewidywały znacznie niższe wynagrodzenie za dyżur medyczny. Czy taka praktyka jest dopuszczalna?Problem zasad odbywania dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim pojawił się po raz ...

  Zarządzanie 14.07.2017
  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników medycznych - kto zyska, kto straci
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny jest jak najbardziej zasadny i powinien być już dawno uregulowany. Wciąż jednak pojawia się pytanie, czy kierownicy podmiotów leczniczych znajdą środki finansowe na ten cel w swoich skromnych budżetach? Pamiętajmy, że źródło finansowania tego przedsięwzięcia nie będzie ustalone tak, jak w przypadku ...

  Zarządzanie 08.06.2017
  Jak efektywnie zarządzać projektem w placówce medycznej
  Niektóre projekty mają wprowadzić coś zgoła nowego, inne - rozwiązać konkretny problem. W obydwu przypadkach istotne jest właściwe zdefiniowanie na wejściu albo owego problemu albo braku, potrzeb obecnych, jak najwnikliwiej, by dobrze zaplanować i zorganizować proces naprawczy czy rozwojowy. Od czego zatem zacząć?Brak dokładnej wiedzy na wejściu, przyjęcie błędnych lub niepełnych ...

  Zarządzanie 26.05.2017
  Kontrola PIP - jak uniknąć zarzutu jej utrudniania w placówce medycznej
  Kontrola inspektora pracy w placówce medycznej to złożony proces. Licznym uprawnieniom inspektora odpowiadają równie liczne obowiązki przedstawiciela placówki medycznej, który w niej uczestniczy. Brak współpracy z inspektorem może w skrajnych przypadkach nosić znamiona wykroczenia, a nawet przestępstwa. Jak tego uniknąć?Żeby właściwie zrozumieć, na czym polega utrudnianie czy wręcz ...

  Zarządzanie 08.05.2017
  Będą kontrole GIODO - jak się przygotować
  GIODO zapowiedział w tym roku kontrole przetwarzania danych w szpitalach i przychodniach. Dodatkowo placówki medyczne, które na dużą przetwarzają skalę dane osobowe, od maja 2018 r. będą musiały wyznaczyć inspektora ochrony danych. Sprawdź, dlaczego warto na te zmiany przygotować się już teraz.Pacjenci często składają skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ...

  Zarządzanie 21.04.2017
  Promocja gabinetu lekarskiego - na co pozwala prawo
  Nie możesz reklamować swojej działalności tak, jak inne podmioty działające na rynku, bo jesteś związany ustawą o działalności leczniczej. Zgodnie z nią jako podmiot wykonujący działalność leczniczą podajesz do wiadomości publicznej jedynie informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jaką zatem treść i formę mogą mieć te dane?  Według Zespołu Radców ...

  Zarządzanie 30.03.2017
  Jak przetwarzać wrażliwe dane osobowe pacjentów w rejestracji
  Rejestratorki medyczne czy informatycy, jako osoby, które nie wykonują zawodu medycznego, mają prawo do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, w niezbędnym i koniecznym do wykonania swoich obowiązków służbowych zakresie. Poznaj zasady, jakich należy przestrzegać, upoważniając rejestratorki medyczne do przetwarzania danych osobowych, oraz najczęstsze błędy, które mogą ...