Wszystkie artykuły

  Zarządzanie 22.03.2017
  Jakie warunki musi spełnić gabinet lekarski
  Projektowanie gabinetów lekarskich i dentystycznych musi odbywać się z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych. Powinno również być krokiem do zapewnienia jak najlepszych warunków dla pacjentów. Norma to jednak tylko minimum. Sprawdź, co zrobić, aby gabinet stał się miejscem naprawdę przyjaznym.Projektant wnętrz ma dużą swobodę w dobieraniu estetyki wnętrza. Jednak jest ograniczony ...

  Zarządzanie 14.03.2017
  Uniknij błędów przy ustalaniu czasu pracy lekarzy
  Co roku powtarzają się te same błędy w zakresie zatrudniania oraz organizacji pracy. Sprawdź, jakie nieprawidłowości są najczęstsze i jak można ich uniknąć, aby nie narazić się na wysokie kary.Zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, prowadzenie jednoosobowej działalności przez lekarzy i pielęgniarki czy podejmowanie współpracy za pośrednictwem spółek, wyłącza ...

  Zarządzanie 09.03.2017
  Jakie organy powiadomić o remoncie w placówce medycznej
  Przed przeprowadzeniem remontu uwzględnij wszelkie zmiany organizacji udzielania świadczeń. Możesz przenieść oddział, poradnię czy pracownię do innego miejsca, ale – jeśli masz kontrakt - powiadom o tym NFZ i pacjentów. Jak jeszcze zabezpieczyć udzielanie świadczeń medycznych w czasie modernizacji w placówce? Z punktu widzenia przepisów budowlanych przeprowadzenie remontu wymaga ...

  Zarządzanie 01.03.2017
  Dlaczego placówki medyczne odchodzą od outsourcingu usług
  Głównym i zasadniczym powodem tego, że  placówki żegnają się z firmami zewnętrznymi i zatrudniają własnych pracowników jest wzrost cen takich usług. Niektóre placówki stwierdzają, że świadczona usługa nie jest w pełni satysfakcjonująca. Inne, że przez korzystanie z firmy zewnętrznej w szpitalu następuje dublowanie funkcji. Pozostali szukają pomysłu na zagospodarowanie niewykorzystanych ...

  Zarządzanie 16.02.2017
  Przetwarzanie danych – poznaj zmiany od 2018 roku
  Outsourcing wybranych obszarów działalności placówki lub gabinetu pozwala na maksymalne dopasowanie świadczonych usług do aktualnych potrzeb. Decydujący jest najczęściej czynnik opłacalności, a czasami możliwość przeniesienia lub podzielenia się ryzykiem i odpowiedzialnością. Zobacz, jak z sukcesem korzystać z tego rozwiązania.Rozporządzenie ogólne UE o ochronie danych osobowych ...

  Zarządzanie 02.02.2017
  Uniknij naruszania czasu pracy lekarzy
  Placówki medyczne notoryczne naruszają czasu pracy pracowników medycznych i zastępują stosunek pracy umowami cywilno-prawnymi. Sprawdź, jakie zapisy w kontraktach posłużą wyeliminowaniu zarzutów dotyczących stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta przez dopuszczenie do pracy przemęczonego personelu.Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w tym lekarzy, ...

  Zarządzanie 12.01.2017
  Jak przygotować placówkę medyczną do wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych
  Do połowy 2018 roku placówki medyczne muszą dostosować się do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych. Muszą m.in. opracować procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić, aby mieć pewność, że właściwie realizujesz zasadę bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych.Rok 2018 będzie przełomowy pod względem zmian dla placówek medycznych. ...

  Zarządzanie 24.11.2016
  Przygotuj się na kontrolę inspekcji pracy - może się odbyć w każdej chwili
  Placówki medyczne, które zatrudniają personel na podstawie stosunku pracy, mogą w każdej chwili spodziewać się kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Sprawdź, jaki jest zakres kontroli tego organu.  Gdy podmioty lecznicze zatrudniają personel na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę), mają wówczas status pracodawców. Stają się tym samym podstawową kategorią podmiotów ...

  Zarządzanie 19.11.2016
  Podstawowa opieka zdrowotna dla każdego – poznaj najnowsze zmiany
  Wprowadzenie bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla każdego, również dla osób nieubezpieczonych, to jedna z ważnych dla placówek medycznych zmian, którą przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyjęty 4 listopada przez Sejm.Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków ...

  Zarządzanie 19.10.2016
  Jak ustalać czas pracy lekarzy kontraktowych
  Wybierając samozatrudnienie lekarze i pielęgniarki tracą ochronę w zakresie maksymalnych norm czasu pracy oraz obowiązkowych przerw w pracy. Treść umowy o współpracę, kontraktu i umowy cywilnoprawnej mogą bowiem ułożyć dowolnie, zobowiązując się nawet do wykonywania pracy przez wiele dni z rzędu.Samozatrudniającego się lekarza, podobnie jak lekarza na kontrakcie, nie chronią przepisy ...