Wszystkie artykuły

  Zarządzanie 13.10.2016
  Musisz uzyskać opinię dotyczącą inwestycji
  Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza nowe narzędzie służące do oceny wniosków w postaci systemu teleinformatycznego IOWISZ, w którym przetwarzane będą dane niezbędne do wydawania opinii o celowości inwestycji. Wniosek o wydanie opinii wraz z formularzem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia będzie ...

  Zarządzanie 29.09.2016
  Zmiany w konkursach na dyrektorów placówek
  Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego ogłosi kierownik tego podmiotu, a nie jak dotychczas - podmiot tworzący. Ponadto krótsze będą niektóre terminy, co umożliwi szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania. Dowiedz się, jakie jeszcze zmiany nastąpią w procedurze konkursowej.Trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowiska ...

  Zarządzanie 20.09.2016
  Czy można ujawnić dane z dokumentacji medycznej urzędowi skarbowemu
  Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Jakie są zatem granice tajemnicy lekarskiej w zakresie udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej organom publicznym?Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze NSA w stosunku do lekarza prowadził postępowanie kontrolne dotyczące rozliczeń ...

  Zarządzanie 05.09.2016
  Kiedy outsourcing się opłaca
  Placówki medyczne zlecają firmom zewnętrznym nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, lecz także sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów i transport sanitarny. Przy wyborze wykonawców popełniają jednak wiele błędów. Jak ich zatem uniknąć i mieć pewność, że zlecamy pracę najlepszym oferentom?Outsourcing nigdy nie uwolni placówki medycznej od odpowiedzialności wobec pacjenta. ...

  Zarządzanie 21.08.2016
  10 strategicznych celów dla podstawowej opieki zdrowotnej
  Od stycznia 2016 roku przy ministrze zdrowia pracuje zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Zespół opracował „Analizę funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych”, w której określono 10 najważniejszych proponowanych rozwiązań dla podstawowej opieki zdrowotnej. Jakie to rozwiązania?Zespół ...

  Zarządzanie 01.08.2016
  Jak przetwarzać dane pacjentów, aby nie doszło do wycieku
  W systemie zarządzania przetwarzaniem danych osobowych uwzględnijmy aspekt ludzki, zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych użytkowników, określony przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami, kompetencje osób przetwarzających dane w zakresie stosowania standardów bezpieczeństwa.Przepływ informacji, procedury kontrolne, standardy ...

  Zarządzanie 17.07.2016
  Od 15 lipca nowe przepisy, rezygnacja z przekształceń SPZOZ
  Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca, SPZOZ, który ma kłopoty finansowe, nie będzie musiał przekształcać się w spółkę prawa handlowego. W sytuacji gdy doszło już do komercjalizacji, placówka będzie musiała działać na rzecz misji publicznej, a nie dla zysku. Jeśli spółka osiągnie zysk, będzie musiała go przeznaczyć na ...

  Zarządzanie 11.07.2016
  4 najczęstsze błędy placówek medycznych związane z ochroną danych - jak ich unikać
  Żeby dane osobowe i medyczne były skutecznie chronione, trzeba stale podnosić stan świadomości pracowników placówek medycznych z tego zakresu i opracować odpowiednie procedury. Co zatem wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności?Na początku, żeby podnieść świadomość i poszerzyć wiedzę pracowników placówki medycznej z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadźmy szkolenie ...

  Zarządzanie 14.06.2016
  Dekomercjalizacja szpitali umożliwi większą kontrolę państwa nad placówkami
  Zahamowanie niekontrolowanego procesu zbywania udziałów i akcji w szpitalach, a tym samym zachowanie wpływu państwa na ich funkcjonowanie - to główne cele nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.  Co czeka placówki medyczne?Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej (10 czerwca przyjął ją Sejm) ma zmienić zasady postępowania w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego ...

  Zarządzanie 17.05.2016
  5 rzeczy, o których trzeba pamiętać, podpisując umowę najmu
  Jeśli już został wybrany lokal, który spełnia wymienione wymogi, warto skoncentrować się na sporządzeniu korzystnej, opartej na zasadzie równości stron, umowie najmu. Wielu osobom wydaje się, że nie jest to kwestia zbyt skomplikowana. Wystarczy ustalić wysokość czynszu i wszystko będzie funkcjonować. Nie jest to jednak aż tak oczywiste.Zawsze dobrze jest, jeśli umowa najmu sporządzona ...