Czy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka, które korzysta z pieluch?

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 13-02-2017 r.

W dużej grupie dzieci nauczycielki mają ograniczone możliwości zajmowania się dziećmi indywidualnie. Dlatego postuluje się, aby dzieci przyjmowane do przedszkola posiadały już umiejętność samodzielnego korzystania z toalety. Jednak czy postulat może być wymogiem, od którego będzie zależało przyjęcie dziecka do placówki?

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są przekazać uznane przez nich za istotne dane o stanie zdrowia, m.in. o stosowanej diecie, a także o rozwoju psychofizycznym dziecka. Jedną z nich powinna być informacja o samodzielności higienicznej dziecka – a jeżeli dziecko wciąż korzysta z pieluch – informacja o przyczynach tego stanu rzeczy. Trzeba jednak pamiętać, że informacja ta nie może mieć wpływu na przyjęcie bądź odmowę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wymóg odpieluchowania niezgodny z prawem

Nie ma podstawy prawnej uprawniającej do odmówienia przyjęcia do przedszkola dziecka z powodu korzystania przez nie z pieluch. Jeżeli takie kryterium znalazło się w zasadach rekrutacji do przedszkola, to jest przejawem dyskryminacji i może oznaczać brak znajomości przepisów prawa i rozumienia podstawowej roli przedszkola. Pomoc dziecku m.in. w pokonywaniu trudności rozwojowych, uspołecznianiu, nabywaniu właściwych nawyków etc. jest jednym z najważniejszych zadań przedszkola. Rola przedszkola powinna więc polegać także na wspieraniu dziecka i rodziców w osiąganiu samodzielności w zakresie korzystania z toalety oraz czynności higienicznych.

Pomoc dziecku to zadanie przedszkola

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia dzieciom oraz rodzicom m.in.:

  • realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
  • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
  • możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Przedszkole powinno troszczyć się o problemy dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), którą powinno przestrzegać także przedszkole, zawiera zapisy obligujące do szczególnej troski i zainteresowania problemami dziecka:

  • "dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu",
  • "Państwa strony zobowiązują się do ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji (...)".

Niezależnie od przyczyny pampersowania dziecka w wieku przedszkolnym przedszkole publiczne nie może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola z powodu konieczności korzystania z pieluch. 

Wanda Pakulniewicz specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

NIe mozna uzyskać artykułów z serii "Zobacz także". Otwiera sie inna, ogólna strona.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40026 )
Array ( [docId] => 40026 )