Miejsce wypoczynku uczniów podlega kontroli kuratora oświaty

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 25-06-2014 r.

Budynek i teren będące miejscami wypoczynku dzieci i młodzieży muszą zapewniać im bezpieczeństwo. Miejsce wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące: bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska.

W przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia.

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami może:

  • zawiesić prowadzenie wypoczynku lub

  • zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu.

Organizator wypoczynku jest zobowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane przepisami lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o jego zawieszeniu lub zakończeniu, kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku.

Źródło:

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami.

Małgorzata Celuch, nauczycielka, wicedyrektorka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35181 )
Array ( [docId] => 35181 )