„Niebieska Karta” będzie zakładana rzadziej – co zmieni się po nowelizacji przepisów

Autor: Wysocka Marta
Data: 07-03-2017 r.

Obowiązek uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” powstaje, gdy zachodzi podejrzenie, że wobec dziecka stosowana jest przemoc w rodzinie. Jakie obowiązki spoczywają na pracownikach przedszkola? Co zmieni się po nowelizacji proponowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

Resort rodziny chce zmodyfikować procedurę, tak aby jej wszczęcie następowało dopiero po potwierdzeniu, że doszło do domowej agresji. W obecnym stanie prawnym działania przewidziane w ramach „Niebieskiej Karty” rozpoczyna się, gdy wystąpi podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, a przedstawiciel uprawnionej instytucji wypełni odpowiedni formularz. Następnie formularz ten w ciągu siedmiu dni trafia do gminnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego przewodniczący uruchamia kolejne kroki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy (Dz.U. z 2011 r. poz. 1245). W przypadku stwierdzenia, że podejmowanie dalszych działań nie jest uzasadnione, dochodzi do zamknięcia „Niebieskiej Karty”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na problem nadużywania „Niebieskiej Karty” planuje wprowadzenie zmiany polegającej na tym, że procedura będzie wszczynana dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, a nie natychmiast po zawiadomieniu o przemocy domowej. Projekt zmian w przepisach zostanie przedstawiony do końca pierwszego kwartału 2017 roku.

 

Przyjęcie proponowanych zmian będzie oznaczało, że pracownicy placówek oświatowych nie będą wypełniali formularza „Niebieska Karta” wyłącznie na podstawie podejrzenia, że wobec dziecka stosowana jest przemoc w rodzinie.

Do stosowania procedury „Niebieskiej Karty” zobowiązane są wszystkie placówki oświatowe wymienione w ustawie o systemie oświaty. Przepisy nie wprowadzają rozróżnienia na placówki publiczne i niepubliczne. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec dziecka przemocy w rodzinie przedszkole niepubliczne również jest zobowiązane do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40091 )
Array ( [docId] => 40091 )