Nowe stanowisko pracy wymaga oceny ryzyka zawodowego 

Data: 08-10-2013 r.

Dyrektor szkoły jako pracodawca ma obowiązek dokonywać oceny ryzyka zawodowego i właściwie dokumentować realizację tego obowiązku. Celem oceny ryzyka zawodowego jest ocena czy zastosowano wystarczające środki zaradcze oraz podjęcie kolejnych, zwiększających bezpieczeństwo danego stanowiska pracy.


Spośród wszystkich stanowisk pracy występujących w szkole – szczególną uwagę należy zwrócić na:
 
 • pracowników obsługi wykonujących prace fizyczne, związane ze szczególnym ryzykiem, np. prace na wysokościach: odśnieżanie dachów, mycie okien,
 • osoby zatrudnione przy komputerach,
 • nauczycieli zawodu,
 • nauczycieli wychowania fizycznego,
 • nauczycieli prowadzących zajęcia laboratoryjne, np. chemia, fizyka, przedmioty zawodowe.
Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać gdy:
 • tworzone są nowe stanowiska pracy,
 • wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy,
 • zmieniono warunki dotyczące jakiegoś zagrożenia np. zmienił się poziom narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Przykładowa procedura oceny ryzyka zawodowego:

Krok 1. Dyrektor szkoły ustala wszystkie zagrożenia i stanowiska pracy, których one dotyczą. Należy przy tym pamiętać, że pracownicy szkoły to nie tylko nauczyciele, ale także pracownicy obsługi, administracji, kadry, księgowość, pracownicy kuchni, stołówki, internatu.


Krok 2. W celu oszacowania ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, dyrektor szkoły ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń na ocenianym stanowisku oraz określa skalę konsekwencji ich wystąpienia (np. uszczerbek na zdrowiu pracownika). Robi to na podstawie dotychczasowych zdarzeń, zachodzących w szkole zmian (np. zwiększenie stopnia bezpieczeństwa) oraz zmian na danym stanowisku (np. zakup nowych maszyn). Na jednym stanowisku pracy może występować kilka zagrożeń o różnym prawdopodobieństwie, jednak wartości tych nie sumuje się i nie uśrednia. Dla każdego z tych zagrożeń należy oszacować ryzyko. W celu prawidłowego oszacowania ryzyka można się posłużyć jedną z metod opisanych w Polskiej Normie lub innej, a nawet własnej metody opracowanej na potrzeby danej placówki.

Krok 3. Dyrektor szkoły zaczyna od tych zagrożeń, których ryzyko wystąpienia jest największe. Co do zasady priorytetem jest całkowite usunięcie zagrożeń miała, a zastosowanie środków ochrony indywidualnej jest ostatecznością. Dyrektor określa, jakie środki mają być zastosowane, aby obniżyć lub wyeliminować ryzyko, albo jakie działania należy kontynuować, aby ryzyko pozostało na tym samym poziomie. W przypadku ryzyka niedopuszczalnego, działania ograniczające muszą mieć charakter natychmiastowy. Dla ryzyka dopuszczalnego należy opracować plany działań korygujących lub zapobiegawczych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożenia.


Krok 4
. Dyrektor szkoły dokumentuje dokonanie oceny ryzyka zawodowego. Dokument taki powinien zawierać:
 • opis danego stanowiska pracy,
 • wyniki dokonanej oceny każdego z występujących w nim zagrożeń,
 • podjęte ustalenia mające na celu ich eliminację lub ograniczenie,
 • datę oceny,
 • dane osób, które dokonały oceny.

Krok 5.
Dyrektor szkoły przekazuje pracownikom wszelkie informacje na temat istniejącego ryzyka zawodowego na ich stanowisku pracy. Sposób informowania pracowników może być dowolnie ustalony przez pracodawcę. Dla własnego bezpieczeństwa dyrektor może zebrać od pracowników pisemne potwierdzenia z adnotacją kiedy informacja została przekazana i co zawierała.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [utm_content] => Dyrektor odpowiada za właściwy stan bhp w szkole [utm_medium] => eletter [utm_source] => serwis_oswiatowy [docId] => 29907 )
Array ( [utm_content] => Dyrektor odpowiada za właściwy stan bhp w szkole [utm_medium] => eletter [utm_source] => serwis_oswiatowy [docId] => 29907 )