Organizacja wycieczek i imprez szkolnych ma być łatwiejsza

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 06-08-2014 r.

Resort edukacji przygotował nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Zmiany mają usprawnić procedury organizowania przez te placówki wycieczek i  imprez z jednoczesnym zapewnieniem dzieciom i uczniom bezpieczeństwa podczas udziału w tych wycieczkach i imprezach.

Zmiany polegają m.in. na zastąpieniu pojęć „zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne” odwołaniem do podstawowych form działalności  dydaktyczno-wychowawczej, określonej w ustawie o systemie oświaty tj. obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wymagany nadzór wykwalifikowanego przewodnika

 

Kolejna zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na szkolnych wycieczkach i wyjazdach. Gdy odbędą się one na obszarach górskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1–5 i 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196) wymagany będzie udział przewodnika górskiego. Na obszarach górskich innych niż wymienione wyżej oraz na obszarach parków narodowych położonych poza obszarami górskimi trzeba będzie zaś zapewnić opiekę przewodnika terenowego.

Opiekun będzie mógł być kierownikiem wyjazdu

Na mocy nowych przepisów będzie możliwe, za zgodą dyrektora szkoły, łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy. Umożliwi to organizację wycieczki lub imprezy, w której udział bierze jedynie kilku uczniów, bez konieczności powierzenia funkcji kierownika innej osobie niż opiekun.

Zniesienie obowiązkowego ubezpieczenia NNW przy wyjazdach krajowych

Po zmianach ubezpieczenie od NNW w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu obowiązkowego ubezpieczenia od NNW i kosztów leczenia w przypadku wycieczki i imprezy zagranicznej nie będzie już obowiązkowe. Dyrektor szkoły będzie miał jednak obowiązek poinformowania uczniów wyjazdu o możliwości ubezpieczenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2014 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 18 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [utm_content] => Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 już gotowy! [utm_medium] => eletter [utm_source] => serwis_oswiatowy [docId] => 35458 )
Array ( [utm_content] => Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 już gotowy! [utm_medium] => eletter [utm_source] => serwis_oswiatowy [docId] => 35458 )