Pełnomocnictwo do opieki nie daje prawa do decydowania o dziecku

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 15-05-2015 r.

Pełnomocnictwo notarialne daje jedynie podstawę do sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem. Nie zwalnia rodziców ucznia z obowiązku sprawowania władzy rodzicielskiej, ani nie upoważnia osób wskazanych w oświadczeniu do działania i podejmowania decyzji w sprawach dziecka.

Notariusz może potwierdzić w pisemnym pełnomocnictwie delegowanie sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem. W świetle przepisów jednak taki dokument nie pozwala podejmować na jego podstawie żądnych decyzji w sprawach istotnych dla dziecka np. leczenie, wyjazd na wycieczkę, badanie psychologiczne, forma kształcenia itd. Także nie uprawnia to do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Rodzice mogą przekazać opiekę nad dzieckiem innej osobie tylko przez orzeczenie sądu, który zgodnie z art. 110 kodeksu rodzinnego, wobec przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej zawiesza jej sprawowanie i wyznacza opiekuna. Czy zawieszenie jest potrzebne, zależy od uznania sądu, które oczywiście nie może być dowolne, lecz musi być podyktowane dobrem dziecka i wszechstronną oceną całokształtu okoliczności sprawy. Tylko w tym trybie orzeczona opieka prawna ma skutki prawne dające możliwość działania w imieniu dziecka. Po ustaniu przeszkody trzeba sądownie uchylić zawieszenie sprawowania opieki.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, tylko rodzic lub prawny opiekun może wystąpić o wydanie orzeczenia.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37152 )
Array ( [docId] => 37152 )

Array ( [docId] => 37152 )