Pełnomocnictwo do opieki nie daje prawa do decydowania o dziecku

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 15-05-2015 r.

Pełnomocnictwo notarialne daje jedynie podstawę do sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem. Nie zwalnia rodziców ucznia z obowiązku sprawowania władzy rodzicielskiej, ani nie upoważnia osób wskazanych w oświadczeniu do działania i podejmowania decyzji w sprawach dziecka.

Notariusz może potwierdzić w pisemnym pełnomocnictwie delegowanie sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem. W świetle przepisów jednak taki dokument nie pozwala podejmować na jego podstawie żądnych decyzji w sprawach istotnych dla dziecka np. leczenie, wyjazd na wycieczkę, badanie psychologiczne, forma kształcenia itd. Także nie uprawnia to do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Rodzice mogą przekazać opiekę nad dzieckiem innej osobie tylko przez orzeczenie sądu, który zgodnie z art. 110 kodeksu rodzinnego, wobec przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej zawiesza jej sprawowanie i wyznacza opiekuna. Czy zawieszenie jest potrzebne, zależy od uznania sądu, które oczywiście nie może być dowolne, lecz musi być podyktowane dobrem dziecka i wszechstronną oceną całokształtu okoliczności sprawy. Tylko w tym trybie orzeczona opieka prawna ma skutki prawne dające możliwość działania w imieniu dziecka. Po ustaniu przeszkody trzeba sądownie uchylić zawieszenie sprawowania opieki.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, tylko rodzic lub prawny opiekun może wystąpić o wydanie orzeczenia.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37152 )
Array ( [docId] => 37152 )

Array ( [docId] => 37152 )