Podczas rekolekcji najważniejsze są dobro i bezpieczeństwo uczniów

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 11-03-2015 r.

Na część pytań związanych z organizacją rekolekcji nie można znaleźć gotowych odpowiedzi w przepisach prawa oświatowego. Tam, gdzie brak regulacji prawnych, należy się kierować zdrowym rozsądkiem, pamiętając, że dobro ucznia jest najważniejsze.

To, w jaki sposób zorganizować wyjście na miejsce odbywania rekolekcji, powinno zostać ustalone zgodnie z istniejącymi warunkami, biorąc pod uwagę przede wszystkim odległość tego miejsca od szkoły oraz wiek uczniów. Najlepiej ustalić wcześniej, które dzieci będą wymagały odprowadzenia ze szkoły, a które przybędą na miejsce rekolekcji przyprowadzone przez rodziców.

Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za daną klasę

Do każdej klasy powinna być przypisana osoba, która klasę zna (najlepiej wychowawca) i będzie za uczniów odpowiedzialna, i ten nauczyciel powinien wiedzieć, którzy uczniowie uczestniczą w rekolekcjach. Jest to potrzebne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także umożliwi właściwe uzupełnienie dokumentacji szkolnej (wpisanie zwolnienia z zajęć szkolnych w te dni).

Należy sprawdzić obecność i uwzględnić ją przy obliczaniu frekwencji, gdyż dni trwania rekolekcji nie są dniami wolnymi dla uczniów, którzy nie chcą uczestniczyć w rekolekcjach. Dlatego powinna być także lista dzieci obecnych na terenie szkoły, a nieuczestniczących w rekolekcjach.

Pozostałym uczniom organizuje się zajęcia lub opiekę

Żaden przepis nie zawiera upoważnienia do odwołania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w te dni, jednak nie ma sensu ich organizacji dla kilku procent uczniów danej klasy. Każdorazowo sytuację powinien rozpatrzeć dyrektor szkoły w konsultacji z wychowawcami klas i podjąć decyzję co do rodzaju zaproponowanych uczniom zajęć.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36694 )
Array ( [docId] => 36694 )

Array ( [docId] => 36694 )