Sankcje za niepowiadomienie o przemocy wobec dziecka - przypominamy o zaostrzeniu przepisów

Autor: Oliwia Pogodzińska
Data: 25-09-2017 r.

Przypominamy, że od 13 lipca 2017 r. zgłaszanie informacji o dopuszczeniu się czynów zabronionych dotyczących bezpośrednio działania na szkodę małoletnich jest obowiązkiem każdej osoby posiadającej wiarygodną informację o możliwości ich popełnienia. Każdy, kto wiedział o przemocy wobec dziecka i nie powiadomi o tym Policji może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do lat 3.

Tegoroczne zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego nie tylko zaostrzają kary za przestępstwa wobec dzieci, ale również wprowadzają surowe sankcje dla tych, którzy o nich wiedzieli, ale nie zawiadomili organów ścigania.

 

Wobec osoby, która wiedziała o:

  • spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka,
  • zgwałceniu lub wymuszeniu na dziecku innej czynności seksualnej,
  • obcowaniu płciowym, poddaniu się innej czynności seksualnej lub jej wykonaniu  udziałem dziecka,
  • utrwalaniu treści pornograficzne z udziałem dziecka,
  • przechowywaniu, posiadaniu lub uzyskiwaniu dostępu do treści pornograficznych z udziałem dziecka,
  • uczestniczeniu w prezentacji treści pornograficznych z udziałem dziecka

– może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności do lat 3.

ZAPAMIĘTAJ!

Osoba, która mając wiarygodną wiadomość o możliwości popełnieniu przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej lub obyczajności wymierzonych w dobro dziecka nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Trzy podstawowe oznaki przemocy

Dzieci doświadczające przemocy odczuwają często wstyd, poczucie winy, a także silny lęk przed tym, co wydarzy się, kiedy dorośli z otoczenia szkolnego dowiedzą się o ich przeżyciach i z tych powodów przez długi czas próbują ukrywać, co przeżywają. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, rozpoznanie przemocy wobec dzieci może nie być łatwe, ale warto zaznaczyć, że nie jest niemożliwe. Aby zwiększyć szanse na dostrzeżenie przemocy i zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, konieczne jest przyjrzenie się sygnałom, które mogą świadczyć o tym, że młoda osoba doświadcza krzywdzenia w domu:

  1. obrażenia fizyczne, takie jak siniaki, zadrapania, oparzenia, urazy głowy, złamania kości,
  2. dolegliwości psychosomatyczne, na przykład zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, moczenie, bóle brzucha, alergia skórna o nieustalonym podłożu,
  3. zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia zachowania, między innymi zaburzenia nastroju, lęki, fobie, wycofanie z kontaktu z rówieśnikami, obniżenie umiejętności społecznych, obniżona samoocena, trudności w koncentracji, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne, autoagresja itp.

Jeśli dziecko w jakikolwiek sposób przyzna, że doświadcza przemocy, pracownik przedszkola lub szkoły powinien sporządzić notatkę służbową oraz powiadomić o sytuacji dyrektora przedszkola lub szkoły. Obowiązkiem każdego pracownika przedszkola/szkoły jest także powiadomienie odpowiedniego organu powołanego do ścigania przestępstw.

Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora.

Oliwia Pogodzińska, psycholog

Grzegorz Ilnicki, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40658 )
Array ( [docId] => 40658 )