Uczeń nie powinien ćwiczyć w okularach

Autor: Bożena Winczewska
Data: 14-01-2016 r.

Wada wzroku nie stanowi przeciwwskazania do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, ale używanie przez ucznia okularów korekcyjnych podczas gier zespołowych oraz wykonywania dynamicznych ćwiczeń ruchowych stwarza ryzyko doznania urazu twarzy i oczu. Te kwestie muszą więc być uregulowane w dokumentach wewnętrznych szkoły.

Specyfika zajęć wychowania fizycznego wymaga od nauczyciela postępowania według zasad zapewniających uczniom bezpieczeństwo oraz ochronę ćwiczących przed urazami i wypadkami. Specjalnej uwagi wymagają uczniowie z wadami wzroku. Wskazaniami do prowadzenia z nimi zajęć powinny być wyniki profilaktycznych badań lekarskich, których elementem jest kwalifikacja lekarska do zajęć wychowania fizycznego i uprawiania sportu szkolnego.

Działania nauczyciela wynikają z ustaleń w statucie

Uwzględniając występujące zagrożenie, prowadzący zajęcia powinien polecić uczniom przygotowującym się do zajęć zdjęcie nie tylko zegarków i ozdób (pierścionków, łańcuszków, kolczyków), ale także okularów. Działania nauczyciela muszą wynikać z przyjętych i akceptowanych w szkole reguł postępowania, opisanych w jej wewnętrznych dokumentach.

Tylko lekarz może całkowicie zwolnić z realizacji zajęć

Od rodziców, którzy będą mieli zastrzeżenia do zasad obowiązujących na lekcjach wychowania fizycznego, nie należy wymagać pisemnych oświadczeń wyrażających zgodę na ćwiczenie ich dziecka w okularach. Nie ochronią one szkoły przed odpowiedzialnością w razie wypadku ucznia.

Należy natomiast poinformować rodziców o możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W zależności od wady lub schorzenia narządu wzroku lekarz wskaże rodzaje zajęć, których uczeń ma unikać podczas lekcji. Rodzice powinni też wiedzieć, że istnieje możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z wadą wzroku z realizacji zajęć, ale tylko lekarz może zdecydować, jakie schorzenia oczu są podstawą do wydania takiej decyzji.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Artykuł jest bardzo przydatny dla przypomnienia zasad bezpieczeństwa na lekcjach wychowania .fizycznego.

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38347 )
Array ( [docId] => 38347 )