Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 01.12.2020
  Niebezpieczne treści w intrenecie-jakie konsekwencje dla uczniów
  Do nauczyciela dotarła informacja, że w szkole są uczniowie, którzy wchodzą do na strony internetowe, gdzie rzekomo oglądają brutalne treści. Jak w takiej sytuacji powinna zareagować szkoła (dyrektor, wychowawca, pedagog) zwłaszcza w sytuacji, gdy nauka odbywa się zdalnie.Odpowiedź:W zaistniałej sytuacji należałoby przede wszystkim powiadomić o tych podejrzeniach rodziców uczniów ...

  Bezpieczeństwo i opieka 11.05.2020
  Korzystanie z boiska szkolnego w dobie pandemii
  Szkoły pozostają zamknięte do 24.05.20. Czy jest możliwe, aby w okresie zamknięcia szkoły mogły otwierać boisko sportowe (nie jest to boisko Orlik), Kto odpowiada za dotrzymanie reżimu sanitarnego (liczba graczy, dezynfekcja itp.)?Odpowiedź: Tak. Począwszy od dnia 4 maja 2020 można pod pewnymi warunkami otwierać i udostępniać boiska szkolne - (§ 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia ...

  Bezpieczeństwo i opieka 27.04.2020
  Wykorzystanie adresu mailowego rodzica w nauczaniu zdalnym
  Czy szkoła powinna wykonać obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania adresu mailowego rodzica w celu realizacji zdalnego nauczania. Czy może to szkoła powinna wygenerować "służbowe" adresy mailowe dla uczniów i wykorzystywać je do kontaktu z uczniami. Co z uczniami poniżej 13 r.ż., którzy nie mogą sami posiadać konta poczty mailowej. OdpowiedźNależy zrealizować obowiązek informacyjny, ...

  Bezpieczeństwo i opieka 18.03.2018
  Żądanie od rodziców zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka jest bezpodstawne
  W trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu w statutach lub procedurach przyprowadzania i odbierania dzieci zamieszczane są zapisy mające uniemożliwić rodzicom postawienie w placówce chorych dzieci. Jednym z najczęstszych jest wskazanie na prawo do żądania zaświadczenia  lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. Musisz wiedzieć, że taki wymóg jest niezgody z prawem – ...

  Bezpieczeństwo i opieka 15.01.2018
  Kto odpowie za samowolne opuszczenie przedszkola przez dziecko
  Dziecko przyprowadzone do przedszkola pozostaje pod opieką pracowników aż do odebrania go przez rodziców. Mimo że nie powinno nawet na chwilę pozostać bez opieki, co jakiś czas docierają do nas informacje o przedszkolakach, które niezauważone opuściły teren przedszkola. Jak zapobiegać takim zdarzeniom i jaką odpowiedzialność ponosi dyrektor oraz nauczyciele?Uwzględniając rolę ...

  Bezpieczeństwo i opieka 08.01.2018
  Przedszkole nie może żądać zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka
  W wielu przedszkolach zapisy w statucie przewidują konieczność przedstawienia przez rodziców po przebytej chorobie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. W praktyce egzekwowanie tego wymogu wobec rodziców nie ma uzasadnienia w innych przepisach prawa.Odpowiednie zapisy o nieprzyjmowaniu do placówki chorego dziecka powinny ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.01.2018
  Czy dzieci z oddziału przedszkolnego mogą czekać na rodziców w świetlicy szkolnej
  W ramach zadań statutowych publiczna szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Dowiedz się, czy świetlica szkolna może być miejscem dodatkowej opieki dla dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole?Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu ...

  Bezpieczeństwo i opieka 16.12.2017
  Nie każde wyjście dzieci poza teren przedszkola jest wycieczką wymagającą uzyskania zgody od rodzica
  Wycieczki organizowane przez placówki oświatowe dzielą się na tzw. wycieczki przedmiotowe oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne. W przedszkolach na ogół realizowane są te pierwsze – warto pamiętać że takie wyjścia nie wymagają pozyskiwania zgody rodziców lub wypełniania karty wycieczki. Zgodnie z przepisami prawa organizacja i program wycieczek organizowanych przez przedszkole powinny ...

  Bezpieczeństwo i opieka 23.10.2017
  Czy przepisy określają zasady wyjść dzieci na świeże powietrze?
  Przepisy nie określają, jakie warunki pogodowe w naszej strefie klimatycznej są skrajnie niekorzystne dla dzieci i uniemożliwiają realizację spacerów przedszkolaków. Pamiętać trzeba, że temperatura jest tylko jednym ze wskaźników, które także trzeba wziąć pod uwagę, organizując spacer grupy przedszkolnej. Każde przedszkole może ustalić warunki odbywania spacerów.Ani podstawa ...

  Bezpieczeństwo i opieka 17.10.2017
  Chore dzieci w przedszkolu – co może zrobić dyrektor i nauczyciel
  Rodzice często przyprowadzają do przedszkola przeziębione lub wręcz chore dzieci. Przeciwko takim praktykom występują inni rodzice, ale często nawet dyrektorowi przedszkola ciężko wyegzekwować zakaz przyprowadzania chorych dzieci. Jeśli jednak dochodzi do takich sytuacji, dyrektor może zastosować kilka rozwiązań.Zasady funkcjonowania przedszkola powinny wynikać z wewnętrznych uregulowań ...