Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 15.11.2012
  Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli w razie wypadku
  W razie wypadku w szkole nauczyciele bądź dyrektor szkoły mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu opiekunów poszkodowanego ucznia. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują również prowadzenie rejestru wypadków oraz udzielania poszkodowanym i ich opiekunom informacji na temat możliwości dalszego postępowania. Obowiązkiem nauczycieli jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów ...

  Bezpieczeństwo i opieka 23.10.2012
  Bezpieczeństwo w szkole – próbna ewakuacja do końca listopada!
  Najpóźniej do 30 listopada 2012 roku w każdej placówce musi odbyć się próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Za jej przeprowadzenie odpowiada dyrektor szkoły. O zaplanowaniu ewakuacji, dyrektor powinien powiadomić straż pożarną. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w obiektach, gdzie cyklicznie dochodzi do zmiany co najmniej 50 osób, przynajmniej raz do roku musi odbyć ...