Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 13.07.2015
  Przeciwdziałanie narkomanii w szkole – obowiązki dyrektora szkoły
  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do podejmowania działań z zakresu profilaktyki narkomanii wśród uczniów – realizacja zadań powinna być kompleksowa i może nie ograniczać się do opracowania procedury postępowania w sytuacji zagrożeń, ale uwzględniać również odpowiednie szkolenia dla nauczycieli czy organizację poradnictwa w zakresie zapobiegania uzależnieniom. Realizowanie i ...

  Bezpieczeństwo i opieka 07.07.2015
  Nowości oświatowe dotyczące bezpiecznego wypoczynku
  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – nowości oświatowe mają zwiększyć bezpieczeństwo w czasie wypoczynku. Podstawą zmianą ma być zwiększenie nadzoru nad organizacją kursów dla nauczycieli i pozostałych kandydatów na kierowników i wychowawców. Nowości oświatowe mają zagwarantować dzieciom i młodzieży ...

  Bezpieczeństwo i opieka 07.07.2015
  Znieważenie nauczyciela – obowiązki dyrektora szkoły
  Zgodnie z Kartą Nauczyciela, dyrektor szkoły ma obowiązek z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczycieli uprawnienia związane z pełnieniem funkcji publicznej zostaną naruszone. W przypadku znieważenia nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu policji lub prokuratora. Znieważenie nauczyciela jest przestępstwem ściganym z ...

  Bezpieczeństwo i opieka 03.07.2015
  Już działa Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży
  Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży jest prowadzony przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyżurujący eksperci są otwarci na wszystkie pytania młodzieży, ale są również gotowi na niesienie pomocy dla nauczycieli i wychowawców na obozach i koloniach. Każdy dzwoniący uzyska wsparcie lub informację, do jakiej instytucji czy organizacji może się zwrócić.Wakacyjny Telefon ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.07.2015
  Dokumenty w szkole – procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy
  Pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły są zobowiązani do udzielania wsparcia ofiarom cyberprzemocy. Szczególne znaczenie mogą mieć przygotowane wcześniej dokumenty w szkole – opracowanie procedury reagowania na cyberprzemoc w szkole usprawni działania pomocowe. Ze względu na szybki rozwój nowoczesnych technologii oraz powszechne wykorzystywanie urządzeń mobilnych przez uczniów, zbiór ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.07.2015
  Dyrektor szkoły musi zadbać o warunki i higienę pracy – raport NIK
  Przeprowadzona w 2015 r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że szkoły nie przestrzegają zasad dotyczących zapewnienia higienicznych warunków pracy. Duża część uchybień dotyczy organizacji procesu nauczania za którą odpowiada dyrektor szkoły, zauważono jednak, że poprawa warunków wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania ze strony organu prowadzącego. Według ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.07.2015
  Dziecko z przedszkola może odebrać osoba niepełnoletnia
  Statut przedszkola nie może zawierać zakazu odbierania wychowanków z placówki przez osoby niepełnoletnie. Jednakże osoby te muszą być upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka, a ich pisemna zgoda musi się znajdować w dokumentacji przedszkolnej. Zasady odbioru dziecka z przedszkola powinny być szczegółowo uregulowane w statucie przedszkola. Przepisy prawa przewidują, że dziecko ...

  Bezpieczeństwo i opieka 29.06.2015
  Opłaty za korzystanie z szafek przez uczniów są niezgodne z prawem
  Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia w szkole podręczników i przyborów szkolnych. Ustawa o systemie nie dopuszcza pobierania od rodziców jakichkolwiek opłat za możliwość korzystania z szafek – zarówno w formie kaucji, jak i opłaty bezzwrotnej. Obowiązek zapewnienia uczniom  możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach ...

  Bezpieczeństwo i opieka 25.06.2015
  Rada Ministrów przyjęła program bezpieczeństwa w szkołach
  Rada Ministrów podjęła w dniu 23 czerwca 2015 r. uchwałę w sprawie realizacji programu „Bezpieczna +” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów. Dzięki rządowemu programowi dyrektor szkoły będzie mógł realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa uczniów w szkole i życiu pozaszkolnym. Dobrą informacją dla nauczycieli i dyrektorów jest to, że realizacja programu będzie ...

  Bezpieczeństwo i opieka 23.06.2015
  W placówkach oświaty uczniowie mają odżywiać się zdrowo
  Kanapka z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego do wyboru z chudą wędliną lub serem, ale zawsze z warzywami, a do tego sałatki, surówki i mleko bez cukru. Takie m.in. produkty od 1 września br. mają oferować  szkolne sklepiki.  Zmiany mają dotyczyć też stołówek.Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży ...