Czy nauczyciel może odmówić realizacji dodatkowych godzin zajęć

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 22-07-2016 r.

Praca w godzinach ponadwymiarowych jest obowiązkiem nauczyciela, jeżeli została zarządzona zgodnie z przepisami. W pisemnej informacji o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych dyrektor szkoły wskazuje na liczbę tych godzin oraz okres, na jaki zaplanowano ich realizację.

Nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe…

Godziny ponadwymiarowe stanowią dodatkowe obciążenie dla nauczyciela, wykraczające poza jego normalne obowiązki wynikające z aktu mianowania lub umowy o pracę. Nauczyciel, który niezasadnie odmawia realizacji przydzielonych zajęć, może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej dla nauczycieli z powodu naruszenia obowiązków nauczyciela.

Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Najwyższego z 12 maja 2004 r., zgodnie z którym praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem. Zdjęcie z nauczyciela tego dodatkowego obowiązku przez nieprzydzielenie pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy.

… za dodatkowym wynagrodzeniem

Z kolei w wyroku z 28 marca 2012 r. sąd uznał, że przepisy Karty Nauczyciela przewidują możliwość nałożenia na pracownika obowiązku wykonywania pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, ale trzeba też mieć na uwadze, że praca ta jest pracą odpłatną, a zatem stwarza możliwość uzyskania większego dochodu z jednego stosunku pracy. Z tego punktu widzenia wykonywanie pracy w godzinach ponadwymiarowych nie może być rozpatrywane jedynie w kontekście obowiązku pracownika, lecz także prawa pracownika, zwłaszcza, gdy praca ta była przez pracownika nie tylko akceptowana, ale wręcz pożądana.

Przykład: Nauczycielka jest zatrudniona na pełny etat (22/22) w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w grupie dzieci 6-letnich (umowa przez mianowanie). Dyrektor może przydzielić dodatkowe 5 godzin ponadwymiarowych, nawet bez zgody nauczyciela.

O godzinach ponadwymiarowych decyduje dyrektor

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku określania w umowie o pracę liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych dla nauczycieli. Jest to uzasadnione faktem, że ich liczba w kolejnym roku szkolnym może być inna bądź dyrektor szkoły w ogóle nie będzie ich przydzielał.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39244 )
Array ( [docId] => 39244 )