Nauczyciel ma obowiązek pracować w komisjach egzaminacyjnych

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 12-03-2015 r.

Uczestniczenie w egzaminie maturalnym, sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w ramach czasu pracy lub pensum jest obowiązkiem nauczyciela. Za przekroczenie obowiązującego wymiaru zajęć przysługiwać mu będzie wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W ramach obowiązkowego pensum nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu:

 • sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

 • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 • egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

Nauczyciel uczestniczy w części ustnej egzaminu maturalnego w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Oznacza to, że wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem części ustnej egzaminu maturalnego odbywa się w ramach obowiązującego pensum nauczyciela. Nauczyciel, zamiast realizować w tym czasie obowiązujące go zajęcia z uczniami lub na ich rzecz, uczestniczy w egzaminie maturalnym.

W sytuacji, gdy czynności te przekroczą obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, nauczyciel uprawniony będzie do wynagrodzenia za zrealizowane w ramach tych czynności godziny, jak za godziny ponadwymiarowe.

Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego wyłącznie w porozumieniu z jej dyrektorem. Oddelegowanie nauczyciela do pracy w komisjach maturalnych w innej szkole odbywa się wyłącznie za zgodą dyrektora. W zespołach maturalnych, egzaminacyjnych lub sprawdzianie pracują wyłącznie nauczyciele danego typu szkoły, a delegowanie nauczycieli odbywa się na zasadzie „wymiany” pomiędzy placówkami, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne. Dyrektor może wydać nauczycielowi polecenie służbowe zobowiązujące do pracy w komisji w innej szkole.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36708 )
Array ( [docId] => 36708 )

Array ( [docId] => 36708 )