Nauczyciel ma obowiązek pracować w komisjach egzaminacyjnych

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 12-03-2015 r.

Uczestniczenie w egzaminie maturalnym, sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w ramach czasu pracy lub pensum jest obowiązkiem nauczyciela. Za przekroczenie obowiązującego wymiaru zajęć przysługiwać mu będzie wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W ramach obowiązkowego pensum nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu:

  • sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

  • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

  • egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

Nauczyciel uczestniczy w części ustnej egzaminu maturalnego w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Oznacza to, że wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem części ustnej egzaminu maturalnego odbywa się w ramach obowiązującego pensum nauczyciela. Nauczyciel, zamiast realizować w tym czasie obowiązujące go zajęcia z uczniami lub na ich rzecz, uczestniczy w egzaminie maturalnym.

W sytuacji, gdy czynności te przekroczą obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych, nauczyciel uprawniony będzie do wynagrodzenia za zrealizowane w ramach tych czynności godziny, jak za godziny ponadwymiarowe.

Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego wyłącznie w porozumieniu z jej dyrektorem. Oddelegowanie nauczyciela do pracy w komisjach maturalnych w innej szkole odbywa się wyłącznie za zgodą dyrektora. W zespołach maturalnych, egzaminacyjnych lub sprawdzianie pracują wyłącznie nauczyciele danego typu szkoły, a delegowanie nauczycieli odbywa się na zasadzie „wymiany” pomiędzy placówkami, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne. Dyrektor może wydać nauczycielowi polecenie służbowe zobowiązujące do pracy w komisji w innej szkole.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36708 )
Array ( [docId] => 36708 )