Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Data: 18-02-2015 r.

Dyrektor musi uwzględnić wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru zatrudnienia. Po złożeniu wniosku dyrektor nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z podwładnym. Ochrona taka trwa przez 12 miesięcy.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może w czasie jego trwania całkowicie zrezygnować z pracy albo łączyć pracę z opieką nad dzieckiem. W tym celu powinien złożyć dyrektorowi pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy (maksymalnie do pół etatu). Wniosek taki dyrektor powinien otrzymać dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeżeli został on złożony bez zachowania terminu, dyrektor obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

 

Dyrektor przedszkola jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Odmowa obniżenia wymiaru czasu pracy jest naruszeniem praw pracowniczych i stanowi wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości do 2.000 zł.

Dyrektor nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Decyzja, w jakich dniach oraz godzinach (w ramach wnioskowanego etatu) pracownik będzie wykonywał pracę, należy tylko i wyłącznie do dyrektora. Pracownik może złożyć swoją propozycję, jak chciałby mieć ułożony grafik, ale dyrektor nie ma obowiązku jej uwzględnić.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem, określone m.in. w Kodeksie pracy, mają takie samo zastosowanie do pracowników zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych, jak też publicznych.

Marta Jaszczuk, redaktor prowadząca czasopismo „Zarządzanie przedszkolem. Rozwiązania dla zaawansowanych”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36591 )
Array ( [docId] => 36591 )