Wszystkie artykuły

  Religia i katecheza 22.03.2022
  Nabożeństwo Drogi krzyżowej z udziałem dzieci
  W Wielkim poście w szczególny sposób na nabożeństwach Drogi krzyżowej rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Poniżej propozycja rozważań na nabożeństwach, w których  udział biorą dzieci.Pan Jezus skazany na śmierć (Stacja I)Jezus skazany niewinnie,Tłum na to patrzy bezczynnie.Choć wzburza mnie żal głębokiNiesprawiedliwym wyrokiem,Sam także krzywdy wyrządzam,Kiedy pochopnie ...

  Religia i katecheza 22.03.2022
  Przyjmowanie sakramentów – udział wiernych świeckich w przygotowaniach
  Zgodnie z Prawem Kanonicznym „duszpasterze oraz inni wierni w ramach własnej funkcji kościelnej, mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy proszą o sakramenty, byli do ich przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechizację, z uwzględnieniem norm wydanych przez kompetentną władzę”. Oczywiście przygotowanie do sakramentów w pierwszym rzędzie spoczywa ...