Indywidualne nauczanie nie wyklucza udziału w zajęciach z klasą

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 28-01-2015 r.

Za organizację nauczania indywidualnego dla danego ucznia odpowiada dyrektor szkoły. Powinien je zorganizować zarówno w zgodzie z przepisami, jak i w sposób zapewniający wykonanie zaleceń z orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Zespół orzekający wskazuje w orzeczeniu:

  • zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły,
  • formy stymulacji, rewalidacji, terapii, rozwijania możliwości i mocnych stron ucznia i in.,
  • zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu.

Obowiązkiem dyrektora jest wykonanie zaleceń

Dyrektor na podstawie zaleceń zapewnia uczniom realizującym obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego udział w różnorodnych formach życia szkoły oraz w różnych zajęciach na jej terenie.

Możliwe są różne formy uczestnictwa w innych zajęciach

Uczestniczenie ucznia w innych formach zajęć niż nauczanie indywidualne może być realizowane poprzez:

Formy te nie stanowią katalogu zamkniętego, stąd udział ucznia w życiu szkoły może być również realizowany poprzez udział w zajęciach edukacyjnych z całą klasą (jeśli tak wskazano w orzeczeniu).

Źródło:

stanowisko MEN z 21 listopada 2014 r., www.men.gov.pl.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36449 )
Array ( [docId] => 36449 )

Array ( [docId] => 36449 )