Konsekwencje dla ucznia nieklasyfikowania śródrocznego

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 07-01-2016 r.

Nieklasyfikowanie śródroczne nie ma żadnych konsekwencji prawnych dla ucznia ani dla szkoły. W sytuacji nieklasyfikowania ucznia w klasyfikacji śródrocznej nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych. Chyba że zajęcia z danego przedmiotu kończą się w I okresie.

O promowaniu decyduje klasyfikacja roczna

Oceny śródroczne wskazują postępy w nauce uczniów, jest to informacja na temat osiągnięć edukacyjnych dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. O promowaniu lub ukończeniu szkoły decyduje klasyfikacja roczna. Jeżeli jednak w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej – szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Uczeń niesklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej kontynuuje naukę i na zakończenie roku szkolnego podlega klasyfikacji rocznej. Przy ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele muszą podsumować osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym, a nie tylko wyniki uzyskiwane w II półroczu.

Gdy zajęcia kończą się w I okresie, należy przeprowadzić egzamin

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadzać tylko w sytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany, kończy się w I okresie. W takiej sytuacji śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną.

Jeśli uczeń w II okresie poprawi frekwencję i spełni wymagania ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów niezbędne do uzyskania wyższych niż niedostateczne rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, będzie mógł otrzymać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę.


Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38323 )
Array ( [docId] => 38323 )

Array ( [docId] => 38323 )