Nauczyciel wspomagający dla ucznia autystycznego

Data: 20-09-2016 r.

Wskazanie zajęć, podczas których powinien uczestniczyć dodatkowo zatrudniony nauczyciel, nie jest możliwe bez znajomości zróżnicowanych potrzeb i możliwości każdego dziecka z autyzmem. Przy ustalaniu zajęć, które będą realizowane przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej wspólnie z innymi nauczycielami lub w których nauczyciel ten będzie uczestniczyć, należy kierować się indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów objętych kształceniem specjalnym.

Wsparcie dla ucznia autystycznego

Dla dyrektora szkoły zobowiązanego do wyznaczenia zajęć źródłem informacji o potrzebach uczniów z autyzmem będą:

 • zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, przygotowana przez zespół nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z danym dzieckiem/uczniem.

Z zaleceń z orzeczenia może wynikać dla każdego dziecka z autyzmem inny zakres niezbędnego wsparcia ze strony nauczyciela zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania jego kształcenia. W przypadku dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I obecność nauczyciela wspomagającego może być konieczna podczas wszystkich zajęć. Wynikać to może z utrudnionego funkcjonowania dziecka w grupie rówieśników, zaburzonej komunikacji, trudności ze rozumieniem zachowań społecznych i emocji oraz z nabywaniem wiedzy i umiejętności szkolnych. Obecność nauczyciela, który dobrze zna potrzeby dziecka i jego indywidualne wzory zachowań przyczyni się do lepszego funkcjonowania dziecka w szkole.

Natomiast w przypadku ucznia klasy IV może on potrzebować wsparcia w węższym zakresie, tylko na niektórych zajęciach. Zależy to od wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, dokonanej w szkole przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących z nim zajęcia.

Zadania nauczyciela wspomagającego

Zgodnie z przepisami dodatkowo zatrudniony nauczyciel w szkole ogólnodostępnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów z autyzmem powinien:

 • prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizować zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla każdego ucznia, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem z autyzmem,
 • uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
 • udzielać pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniem z autyzmem.
Bożena Winczewska specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39510 )
Array ( [docId] => 39510 )

Array ( [docId] => 39510 )