Pełnomocnictwo notarialne nie uprawnia do opieki nad dzieckiem

Data: 25-11-2013 r.

Zdarza się, że rodzice na czas dłuższego wyjazdu za granicę, na przykład do pracy, zapewniają swoim dzieciom opiekę bliskich osób, udzielając im pełnomocnictwa notarialnego. Może ono obejmować prawo do kontaktowania się z dyrektorem szkoły i nauczycielami, wyrażania zgody na badania lekarskie i podejmowanie decyzji w sprawie leczenia. Dyrektor szkoły musi mieć jednak świadomość, że taki dokument nie ma skutków prawnych.

Pełnomocnictwo notarialne nie jest dokumentem pozwalającym przekazać opiekę prawną nad dzieckiem. Ma formę upoważnienia z notarialnym potwierdzeniem podpisu. Nie uprawnia na przykład do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla dziecka.

Pełnomocnictwo do opieki nie ma skutków prawnych

Oświadczenie o przekazaniu opieki nie rodzi skutków prawnych, co oznacza, że:

  • rodzice nie są zwolnieni z odpowiedzialności za wykonywanie przez nich władzy rodzicielskiej,

  • osoba lub osoby wskazane w pełnomocnictwie nie są upoważnione do działania i podejmowania decyzji w sprawach dziecka.

Notariusz może potwierdzić delegowanie sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem w formie oświadczenia. Jednak w świetle przepisów taki dokument nie pozwala podejmować żądnych decyzji w sprawach istotnych dla dziecka, takich jak leczenie, wyjazd na wycieczkę, badanie psychologiczne, forma kształcenia itd. Także nie uprawnia to do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Sąd rodzinny przekazuje opiekę nad dzieckiem

Aby uzyskać prawną opiekę nad dzieckiem należy zwrócić się sądu, który zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego, wobec przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej zawiesza jej sprawowanie i wyznacza opiekuna. To, czy zawieszenie jest potrzebne, zależy od uznania sądu. Nie może być ono dowolne, lecz musi być podyktowane dobrem dziecka i wszechstronną oceną okoliczności sprawy. Tylko w tym trybie orzeczona opieka prawna ma skutki prawne dające możliwość działania w imieniu dziecka. Po ustaniu przeszkody trzeba sądownie uchylić zawieszenie sprawowania opieki.

Nauczanie indywidualne tylko na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna

Tylko rodzic lub prawny opiekun może wystąpić o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Wynika to z rozporządzeniem w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno‑pedagogicznych. Tak więc na przykład babcia mająca pełnomocnictwo notarialne nie może wnioskować o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33377 )
Array ( [docId] => 33377 )