Prowadzenie zajęć na basenie – tylko nauczyciel wychowania fizycznego

Data: 13-10-2014 r.

Zajęcia na basenie mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczyciela wychowania fizycznego. Dyrektor szkoły nie może powierzyć takich obowiązków wychowawcom czy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel wychowania fizycznego nie zastępuje jednak ratownika, który musi być obecny na pływalni w czasie zajęć.  

Dyrektor szkoły nie może wymagać od nauczycieli aktywnego uczestnictwa w zajęciach odbywających się na basenie czy pływalni – taki udział może dotyczyć wyłącznie nauczyciela wychowania fizycznego i pod warunkiem, że posiada on wymagane uprawnienia. Zwykle nauczyciel wychowania fizycznego posiada uprawnienia instruktora przygotowanie do prowadzenia zajęć na pływalni. Jeżeli nauczyciel nie posiada uprawnień instruktora, dyrektor szkoły organizując zajęcia na basenie musi zadbać o to, aby taka osoba była obecna na pływalni.

Nauczyciel wychowania fizycznego nie zastępuje ratownika

 

Obecność nauczyciela wychowania fizycznego na zajęciach, nawet jeżeli w związku z posiadaniem uprawnień będzie on prowadził zajęcia, nie jest równoznaczna z możliwością zrezygnowania z obecności wykwalifikowanego ratownika. Za obecność ratownika na basenie nie odpowiada jednak dyrektor szkoły. Kwestia ta jest regulowana przez ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i doprecyzowana przez rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, w którym wskazano liczbę ratowników, którzy muszą być obecni na pływalni w czasie zajęć. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów nauczyciel wychowania fizycznego nie powinien zgodzić się na wejście uczniów do wody do momentu, kiedy na basenie nie będzie wymaganej liczby ratowników.

Liczba uczestników zajęć – zmiana przepisów

Organizując zajęcia na basenie warto pamiętać, że z dniem 20 marca 2013 r. utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zgodnie z którym w zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. Oznacza to, że dyrektor szkoły może zadecydować, iż w zajęciach będzie uczestniczyła grupa licząca do 26 osób – będzie to zgodne z w §7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Nauczyciel wychowania fizycznego, jeżeli ma uprawnienia instruktora, może więc prowadzić zajęcia z grupą niemalże dwukrotnie liczniejszą niż przed zmianą przepisów.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

nauczyciel wf, dyrektor szkoły

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35867 )
Array ( [docId] => 35867 )

Array ( [docId] => 35867 )