Rodzice będą mogli ponownie zapisać dziecko do pierwszej klasy – nowości oświatowe

Autor: Wysocka Marta
Data: 12-01-2016 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty znosi obowiązek szkolny sześciolatków, a także umożliwia rodzicom prawo do powtórnego zapisania dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nowości oświatowe wprowadzają także zmiany w zakresie kompetencji kuratorów oświaty i wysokości dotacji przedszkolnej.

Nowości oświatowe przywracają obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich oraz prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci młodszych. Jeżeli taka będzie wola rodziców, naukę w szkole podstawowej będzie mógł rozpocząć także sześciolatek, pod warunkiem jednak, że:

 • odbył roczne przygotowanie przedszkolne lub
 • uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego).

Rodzice dzieci, które w 2016 r. rozpoczęły naukę w szkole, uzyskali prawo do powtórnego zapisania dziecka do pierwszej klasy. Decyzję w tej sprawie muszą jednak podjąć w terminie do 31 marca 2016 r.

Pozostałe nowości oświatowe dotyczą:

 1. prawa dziecka od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 2. możliwości odroczenia obowiązku szkolnego – nie dłużej jednak niż o jeden rok, chyba że dotyczy to dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – możliwość odroczenia obowiązku szkolnego została wydłużona do 9. roku życia,
 3. wzmocnienia roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół poprzez:
 • przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielania przez jednostkę samorządu terytorialnego zezwolenia na założenie przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego publicznej szkoły lub placówki,
 • przywrócenie obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

 1. powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Podniesienie wysokości dotacji przedszkolnej

Kwota dotacji na finansowanie wychowana przedszkolnego w 2016 r. wynosi 1370 zł, czyli o 65 zł więcej niż w roku 2015. Podniesienie wysokości dotacji przedszkolnej jest związane z zmianą regulacji w sprawie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38332 )
Array ( [docId] => 38332 )

Array ( [docId] => 38332 )