Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 27.04.2022
  Przedsiębiorczość uczniów rozwinie Biznes i Zarządzanie
  Biznes i Zarządzanie pojawi się w szkołach od 1 września 2023 r. To nowy przedmiot, który ma nauczyć myślenia o inwestycjach i praktycznego podejścia do przedsiębiorczości.BiZ czyli Biznes i Zarządzanie to nowy przedmiot, który ma być kluczem do rozwoju umiejętności związanych z zarządzaniem finansami osobistymi, z podejmowaniem decyzji na rynku pracy i uczyć systemu gospodarczego ...

  Kształcenie i wychowywanie 08.04.2022
  Uczeń z Ukrainy - równoczesna nauka w polskim i ukraińskim systemie oświaty
  Szkoła nie można dopuścić do sytuacji, w której uczeń z Ukrainy będzie jednocześnie pobierał naukę w polskim i ukraińskim systemie oświaty. Jak wypełnić ten obowiązek w sytuacji, gdy szkoła nie jest uprawniona do weryfikacji dzieci pod względem tego, czy pobierają naukę online (zdalną) z ukraińskiego systemu oświaty.Zgodnie z przepisami o kształceniu zdalnym uczniów z Ukrainy ...

  Kształcenie i wychowywanie 21.03.2022
  Egzamin ósmoklasisty i matura dla ukraińskich dzieci
  W edukacji dzieci z Ukrainy przewidziano możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i do matury już w roku szkolnym 2021/2022. Jakie zasady przewidziało ministerstwo? Rozporządzenie dotyczące zdawania egzaminów, do których polskie dzieci przygotowują się przez lata, nie przewiduje zbyt wielu ułatwień. Arkusze mogą być co prawda przetłumaczone na język ukraiński, a uczniowie ...

  Kształcenie i wychowywanie 20.03.2022
  Historia i teraźniejszość - nowy przedmiot już w tym roku
  O wprowadzeniu przedmiotu Historia i teraźniejszość, słyszeliśmy już w listopadzie minionego roku. W marcu minister edukacji i nauki podpisał trzy rozporządzenia, które gwarantują wprowadzenie Historii i teraźniejszości do programu nauczaniaW uzasadnieniach wprowadzenia nowego przedmiotu przewinęły się deklaracje o tym, że ma on nauczyć uczniów analizowania, wnioskowania i samodzielnego ...

  Kształcenie i wychowywanie 06.03.2022
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z Ukrainy
  Dzieci uchodźców mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w polskich placówkach oświatowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało dla dyrektorów informacje, w jaki sposób się do tego przygotować i jakie będą mieli obowiązki. Napływ uchodźców do naszego kraju rodzi nowe wyzwania dla oświaty. To niezwykle ważne, żeby dzieci z Ukrainy mogły kontynuować naukę. Niektóre ...

  Kształcenie i wychowywanie 04.03.2022
  Nauka zdalna w szkołach przy granicy z Ukrainą
  W szkołach znajdujących się na terenie powiatów sąsiadujących z Ukrainą, dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich lub poszczególnych zajęć i zastosowaniu nauki zdalnej. Odbywa się to za zgodą organów prowadzącego jednostkę i sprawującego nadzór pedagogiczny.  Decyzję o tym od kiedy wprowadzić naukę zdalną i czy w ogóle z tego skorzystać - podejmuje dyrektor. Taką ...

  Kształcenie i wychowywanie 03.03.2022
  Dzieci z Ukrainy mogą chodzić do polskich szkół
  Tryb przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół jest niezwykle przyspieszony. Zminimalizowano również wszelkie wymogi formalne. Wystarczy oświadczenie dotyczące ukończonych lat nauki i szkole, do której uczęszczało dziecko. Szeroko pojęta pomoc dla osób przybywających na teren naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, dotyczy także prawa do edukacji dla ...

  Kształcenie i wychowywanie 31.01.2022
  Egzamin ósmoklasisty – zaplanuj sukces wspólnie z nauczycielem
  Chcesz zdać egzamin ósmoklasisty? Pamiętaj, że sama wiedza nie wystarczy. Musisz umieć tę wiedzę przetworzyć i wykorzystywać podczas egzaminu. Jak to osiągnąć? Potrzebujesz skutecznego planowania, sprawnego umysłu i umiejętności radzenia sobie ze stresem.Uczestnicy: uczniowie klas VIII szkoły podstawowejCel ogólny: lepsze przygotowanie się do egzaminu ósmoklasistyCele szczegółowe, ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.03.2021
  Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego
  Do kiedy szkoła ma obowiązek zatrudniać nauczyciela wspomagającego dla ucznia z orzeczeniem z zespołem Aspergera? Odpowiedź:Przepisy prawa oświatowego nie wskazują, do kiedy szkoła do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera ma obowiązek zatrudniać tzw. nauczyciela wspomagającego. Nie istnieje regulacja wskazująca, ...

  Kształcenie i wychowywanie 02.12.2020
  Wczesne wspomaganie rozwoju w dobie pandemii
  Rodzice dziecka realizującego wczesne wspomaganie rozwoju w Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, nie wyrażają zgody na realizację ww. zajęć w formie stacjonarnej, ze względu na stan zdrowia dziecka i sytuację epidemiologiczną. Przedstawili dokumenty medyczne i opinię lekarza. Wnioskują do dyrektora placówki o zajęcia zdalne. Czy dyrektor placówki może podjąć taką ...