Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 08.06.2020
  Konkurs: autorski pomysł na lekcję zdalną
  Wartościowa wiedza merytoryczna, dostęp do warsztatów online przygotowanych przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik oraz cenne nagrody – to wszystko czeka na uczestników konkursu Nauka dla Ciebie. Konkurs realizowany jest wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Nauka dla Ciebie. Skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.04.2020
  Elektroniczna rekrutacja do szkoły
  W związku ze stanem epidemii wnioski kandydatów do szkoły przyjmowane są elektronicznie. Czy po otwarciu placówki rodzic musi mi go dostarczyć w oryginale? Czy forma elektroniczna jest wiążąca i rodzice nie muszą złożyć podpisu na wniosku? OdpowiedźW związku z epidemią wirusa Covid-19 wydawane są sukcesywnie przepisy umożliwiające wykonywanie przez jednostki oświatowe niezbędnych ...

  Kształcenie i wychowywanie 23.03.2020
  Rodzic na lekcji? Sprawdź czy to dopuszczalne
  Wielu rodziców, chcąc sprawdzić jak w szkole sprawuje się ich dziecko lub chcąc dowiedzieć się, jak nauczyciel prowadzi zajęcia, prosi nauczyciela o wyrażenie zgody na przebywanie w klasie podczas lekcji. Czy nauczyciel może wyrazić na to zgodę? Odpowiedź: Obserwowanie prowadzenia lekcji lub zajęć prowadzonych z uczniem jest często praktykowane w szkołach, mimo że kwestia ta nie ...

  Kształcenie i wychowywanie 16.03.2020
  Jak postępować z uczniem, który sprawia trudności wychowawcze
  Uczeń klasy drugiej szkoły podstawowej nastręcza problemy wychowawcze. Zdarza się , że jest agresywny w stosunku do koleżanek i kolegów z klasy. Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły?Odpowiedź: Przepisy oświatowe nie określają wprost zasad postępowania w przypadku podanym w pytaniu. Kwestia ta powinna być rozwiązana indywidualnie na poziomie szkoły przy współpracy z ...

  Kształcenie i wychowywanie 16.03.2020
  Organizacja pracy placówki do której klasy będzie uczęszczał uczeń powracający z zagranicy.
  Do jakiej szkoły w Polsce powinien zostać przyjęty uczeń, który w wieku 12 lat ukończy szkołę podstawową w Anglii ?Odpowiedź: Biorąc pod uwagę wiek ucznia i prawdopodobną liczbę lat nauki szkolnej powinien on być przyjęty do szkoły podstawowej. Przepisy dotyczące kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi zostały określone w  art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia ...

  Kształcenie i wychowywanie 30.01.2018
  Język obcy w przedszkolu – dla wszystkich dzieci i bez określonej liczby godzin tygodniowo
  Od 1 września 2017 r. przygotowaniem do nauki języka obcego nowożytnego objęte powinny być wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – wiek dziecka nie ma znaczenia. Przypominamy również, że przepisy nie określają czasu trwania zajęć językowych. Upewnij się, że nauczyciele odpowiednio realizują obowiązek przygotowania dzieci do nauki języka obcego nowożytnego.W zajęciach ...

  Kształcenie i wychowywanie 15.01.2018
  Sześć zasad organizacji kącików zainteresowań w przedszkolu
  Jednym z warunków skutecznej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest organizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań – dowiedz się, jak wygląda odpowiednio zorganizowany kącik i jakimi zasadami kierować się podczas jego organizacji.Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego przestrzeń przedszkola powinna być zaaranżowana w taki ...

  Kształcenie i wychowywanie 16.12.2017
  Jak wykazać przygotowanie do nauki języka obcego we wpisach do dziennika zajęć przedszkola
  Skoro w podstawie programowej wskazano, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno być przygotowane do nauki języka obcego nowożytnego, to oznacza to, że czynności związane z prowadzeniem takiego przygotowania także muszą zostać odnotowane w dzienniku.  Jak powinien wyglądać wpis do dziennika zajęć przedszkola, biorąc pod uwagę język angielski?W przepisach prawa oświatowego ...

  Kształcenie i wychowywanie 11.12.2017
  Zindywidualizowana ścieżka obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – konieczna współpraca z rodzicami
  Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest  nowym rozwiązaniem w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak każda nowość – budzi wątpliwości w zakresie ubiegania się o jej organizację oraz przebieg realizacji podstawy programowej. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób zorganizować dla dziecka pomoc w tej formie.Zapewnienie dziecku ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.11.2017
  Od września jeden program wychowawczo-profilaktyczny – sprawdź, jak go realizować
  Programy profilaktyczny i wychowawczy szkoły od nowego roku szkolnego zostały zastąpione przez jeden program wychowawczo-profilaktyczny. Warto zwrócić uwagę nie tylko na zawartość programu, ale także na zasady jego realizacji oraz ewaluacji. Nie zapominajmy również o możliwości zmodyfikowania programu w trakcie trwania roku szkolnego, w zależności od bieżących potrzeb.Jeden program ...