Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 03.04.2017
  Informacja o gotowości szkolnej – w tym roku także dla 5-latków
  Informacja o gotowości szkolnej dotyczy dzieci, które mają prawo lub obowiązek rozpoczęcia nauki szkolnej w kolejnym roku szkolnym. Czy w roku 2016/2017 dzieci 5-letnie powinny otrzymać informację o gotowości szkolnej? Czym jest tzw. punktualność zdarzeń i jak ocenić przygotowanie dziecka do sprostania wymaganiom szkolnym?Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.03.2017
  Nowa ramówka: co się zmieni?
  Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.03.2017
  Wychowanie do życia w rodzinie w roku szkolnym 2017/2018
  Obowiązują już nowe ramowe plany nauczania. Na ich podstawie dyrektorzy będą zaraz opracowywać arkusz organizacji na kolejny rok szkolny. W jaki sposób planować na rok szkolny 2017/18 zajęcia wychowania do życia w rodzinie - w których klasach?W myśl § 4 ust. 1 pkt 6 nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół na podstawie ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.03.2017
  Uczęszczanie na lekcje religii jako „wolny słuchacz”
  Czy istnieje możliwość prawna aby zezwolić uczniowi gimnazjum, którego rodzice na początku roku szkolnego złożyli pisemną rezygnację z uczęszczania na lekcję religii na uczęszczanie na te zajęcia jako "wolny słuchacz"? Uczeń nie chce brać udziału w modlitwie, pisać sprawdzianów, być ocenianym. Rodzice deklarują wiarę protestancką.Uczeń może uczestniczyć w zajęciach religii ...

  Kształcenie i wychowywanie 21.03.2017
  Język obcy w informacji o gotowości szkolnej – jakie informacje uwzględnić i jak je sformułować
  Nauka języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego ma rozbudzać świadomość językową i wrażliwość kulturową oraz pobudzać motywację dzieci do jego nauki w przyszłości. Stopień przygotowania do posługiwania się językiem obcym należy umieścić w informacji o gotowości szkolnej – jak sformułować wnioski i spostrzeżenia, aby stanowiła ona przydatne źródło wiedzy dla ...

  Kształcenie i wychowywanie 14.03.2017
  Czas trwania zajęć specjalistycznych w przedszkolu – czy można je skrócić?
  Organizacja wsparcia dla dziecka w przedszkolu powinna wynikać z realnych potrzeb dziecka oraz uwzględniać jego możliwości psychofizyczne. Jeżeli jest to wskazane, ustaloną pulę godzin zajęć należy zwiększyć – czy można ją także ograniczyć? Kto i na jakiej podstawie podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie? Dostosowanie organizacji wsparcia dla dziecka ma szczególne znaczenie ...

  Kształcenie i wychowywanie 28.02.2017
  Nowe zasady edukacji domowej
  W związku z reforma oświatową często pojawiają się wątpliwości, jakie przepisy regulują obecnie kwestie dotyczące edukacji domowej. Czy w przypadku edukacji poza szkolnej nadal obowiązuje 8 egzaminów na koniec roku i zwolnienie z oceny z zachowania? Warto prześledzić zmiany i zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi.Kwestie dotyczące tzw. nauczania domowego, do czasu wejścia ...

  Kształcenie i wychowywanie 28.02.2017
  Reforma dotyczy też uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!
  W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie, Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jakie zmiany czekają uczniów? Zapraszam do lektury!W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo oświatowe oraz ustawa Przepisy ...

  Kształcenie i wychowywanie 21.02.2017
  Podstawy programowania już w pierwszej klasie
  Od 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzana będzie nowa podstawa programowa. 14 lutego Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.Podstawa wprowadzana systematycznieNowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo. Pierwsi - od roku szkolnego 2017/2018 - ...

  Kształcenie i wychowywanie 18.02.2017
  Warunki przyjmowania cudzoziemców do poszczególnych szkół
  Prawie w każdej szkole uczą się dziś uczniowie przybywający z zagranicy, którzy pobierali naukę w systemach oświaty innych państw, często też dzieci i młodzież niebędące obywatelami polskimi. Zapoznaj się z obowiązkami dyrektora w związku z przyjmowaniem cudzoziemców oraz nowymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji do poszczególnych klas.Zasady przyjmowania uczniów jak dotychczasAktualnie ...