Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 09.11.2012
  Programy nauczania – obowiązki dyrektora szkoły
  Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektorów szkół obowiązek zatwierdzania programów nauczania stosowanych w szkole. Oprócz tego dyrektor szkoły powinien monitorować realizację podstawy programowej, co przewiduje plan pracy szkoły.Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników, ...

  Kształcenie i wychowywanie 09.11.2012
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – powołanie zespołów
  Organizacja koncepcji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce wymaga od dyrektora szkoły powoływania zespołów odpowiedzialnych za opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach. W wielu placówkach niezbędne są szkolenia dla nauczycieli, które przygotują ich do efektywnego wspierania ucznia. Uczniowie, którym należy ...

  Kształcenie i wychowywanie 29.09.2012
  eTwinnig - dlaczego warto z niego korzystać
  eTwinnig to program pozwalający na edukację za pośrednictwem mediów elektronicznych. Czy warto skorzystać z takiego systemu edukacji? Jakie korzyści ze sobą niesie? Na czym polega eTwinnig? eTwinnig jest systemem edukacji świadczonej poprzez media elektroniczne. Nauczyciele i uczniowie z całego kontynentu są w stanie wzajemnie się komunikować. ...