Dyrektor szkoły decyduje ile będzie trwała hospitacja zajęć

Data: 11-05-2015 r.

Dyrektor szkoły może hospitować wszystkie zajęcia prowadzone w danym dniu przez nauczyciela. Hospitowanie zajęć wpisuje się w plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i to on decyduje, kiedy i które zajęcia będzie obserwował. Po zakończeniu hospitacji dyrektor powinien sformułować wnioski i wskazówki dla nauczycieli.

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje:

 
  • przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej,
  • kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów dotyczących działalności dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i statutowej szkoły,
  • wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań

(§ 20 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego)

Wnioski wyprowadzone z nadzoru mają być wskazówką dla niego i dla nauczycieli odnośnie kierunków zmian koniecznych w dążeniu do podnoszenia jakości pracy szkoły. W ramach sprawowanego nadzoru dyrektor szkoły przeprowadza hospitacje zajęć – przepisy prawa oświatowego nie wskazują, w jakiej formie bądź wymiarze dyrektor szkoły ma realizować to zadanie.

Dyrektor szkoły może obserwować zajęcia przez cały dzień

Obecność dyrektora szkoły na zajęciach bywa stresująca dla nauczycieli, jednak to on decyduje o tym, na ilu prowadzonych zajęciach będzie obecny. Opracowując plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły można założyć, że będzie on obserwować część zajęć, kilka lekcji lub spędzi z nauczycielem cały dzień. Hospitacja prowadzona dyrektora szkoły ma doprowadzić do wyprowadzenia wniosków oraz sformułowania wskazówek dla nauczycieli, dlatego obserwacja zajęć powinna zająć tyle czasu, ile potrzebne jest do dokonania obiektywnej oceny.

Dyrektor szkoły może obserwować także spotkania z rodzicami

Hospitacja wpisująca się w nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nie ogranicza się wyłącznie do obserwowania zajęć. Dyrektor szkoły może poinformować nauczyciela, że będzie obecny podczas spotkania z rodzicami albo podczas realizowania innych zadań statutowych szkoły. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają żadnych zakazów w tym zakresie – dla nauczycieli oznacza to, że dyrektor szkoły jest uprawniony do obserwowania wszystkich zadań, które wykonują w związku z powierzonymi obowiązkami.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37124 )
Array ( [docId] => 37124 )