Dyrektor szkoły nie może tworzyć procedur oceny pracy nauczyciela

Data: 27-02-2015 r.

Ocena pracy nauczyciela jest dokonywana wyłącznie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące. Dyrektor szkoły wydający oceny dla nauczycieli nie może tworzyć w tym zakresie instrukcji wewnętrznych, ponieważ nie upoważnia go do tego Karta Nauczyciela ani żaden inny akt prawa oświatowego.

Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela są uregulowane w ustawie Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych przez:

 • ministra właściwego do spraw. oświaty i wychowania,
 • ministra właściwego do spraw do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • Ministra Sprawiedliwości

Wymienione podmioty są jednymi upoważnionymi do regulowania kwestii związanych z oceną pracy nauczyciela, co oznacza, że dyrektor szkoły nie może tworzyć i wdrażać wewnętrznych procedur dokonywania oceny w prowadzonej przez siebie placówce (art. 6a ust. 12 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły nie może poszerzać katalogu podstaw prawnych

Dyrektor szkoły nie jest upoważniony do tego, aby dokonując oceny pracy nauczyciela posługiwać się przepisami wewnętrznymi, które modyfikują lub poszerzają przepisy zawarte w ustawie Karta Nauczyciela i aktach wykonawczych wydanych z upoważnienia ustawowego. Jest to ważne dla nauczycieli, którzy nie zgadzając się z dokonaną oceną mogą domagać się, wskazania podstawy prawnej oraz zweryfikować czy dyrektor szkoły opierał się o regulacje wydane przez upoważnione organy.

Wskaźniki oceny dla nauczycieli nie mają charakteru normatywnego

Wydane przez dyrektora szkoły zarządzenia określające szczegółowe wskaźniki w oparciu o które dokonywana jest ocena pracy nauczyciela nie mają charakteru normatywnego. Dyrektor szkoły może wykorzystywać je jako instrukcję ułatwiającą przeprowadzenie procedury oceny pracy dla nauczycieli, jednak nie może za ich pomocą zmieniać przepisów powszechnie obowiązujących. Ocena zgodności dokonanej oceny z prawem zawsze bowiem odnosi się do ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36638 )
Array ( [docId] => 36638 )

Array ( [docId] => 36638 )