Dyrektor szkoły prowadzący działalność gospodarczą zostanie odwołany

Data: 24-04-2015 r.

Dyrektor szkoły, w świetle ustawy o ograniczeniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego. Ustawa zabrania osobom pełniącym takie funkcje prowadzenia działalności gospodarczej, a naruszenie zakazu będzie wiązało się dla dyrektora szkoły z odwołaniem z funkcji kierowniczej.

 W okresie pełnienia funkcji kierowniczej dyrektor szkoły nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, nie może również zarządzać taką działalnością bądź być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 1 i art. 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne). Za naruszenie zakazu możliwe jest odwołanie dyrektora szkoły z powodu wystąpienia tzw. przypadku szczególnie uzasadnionego na które wskazuje ustawa o systemie oświaty w art. 38 ust. 1 pkt 2.

Dyrektor szkoły nie może zataić prowadzenia działalności

Dyrektor szkoły ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, w którym konieczne jest wykazanie faktu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (art. 24h ustawy o samorządzie gminnym, art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym). Dyrektor szkoły nie ma zatem możliwości krycia prowadzonej działalności. Na czas pełnienia funkcji dyrektora należy zawiesić zarówno prowadzenie działalności na własny rachunek, jak i działalności prowadzonej wspólnie z innymi osobami.

Konsekwencje naruszenia zakazu – odwołanie dyrektora szkoły

Odwołanie dyrektora szkoły następuje na podstawie  ustawy o systemie oświaty następuje w razie:

  • złożenia poprzez dyrektora szkoły rezygnacji z pełnienia stanowiska kierowniczego
  • ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania obowiązków dyrektora szkoły
  • złożenia odpowiedniego wniosku przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
  • wystąpienia przypadków szczególnie uzasadnionych

(art. 28 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawa o systemie oświaty).

Prowadzenie działalność gospodarczej mimo wyraźnego zakazu wynikającego z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zostanie uznane za tzw. przypadek szczególnie uzasadniony uprawniający organ prowadzący do odwołania dyrektora szkoły po wcześniejszym zasięgnięciu opinii kuratora. W tym przypadku odwołanie dyrektora szkoły może nastąpić w trakcie roku szkolnego, bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37028 )
Array ( [docId] => 37028 )