Dyrektor szkoły wydaje pisemną ocenę dorobku nauczyciela

Data: 19-10-2013 r.

Dyrektor szkoły, który nie dokona oceny dorobku nauczyciela w formie pisemnej może uniemożliwić mu wszczęcie procedury awansowej. Gromadzone dokumenty w szkole muszą zawierać pisemną ocenę, której dyrektor szkoły dokonał nie wcześniej niż trzy lata przed ubieganiem się o awans zawodowy nauczyciela.

Starając się o awans zawodowy nauczyciela konieczne jest dołączenie do dokumentacji oceny dorobku zawodowego nauczyciela wydanej przez dyrektora szkoły. Oznacza to, że dyrektor szkoły ma obowiązek sporządzenia tej oceny w formie pisemnej, co jest zaznaczone w ustawie Karta Nauczyciela.

Pisemna forma oceny dorobku zawodowego

 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Otrzymanie oceny negatywnej uniemożliwia ubieganie się o awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel może odwołać się od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły w trakcie 14 dni od dnia, w którym otrzymał zawiadomienie (art. 9c ust. 9 Karta Nauczyciela). Jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny podtrzyma decyzję o negatywnej ocenie, nauczyciel może wnioskować o przedłużenie stażu o 9 miesięcy, po upływie których będzie ubiegał się o dokonanie ponownej oceny dorobku zawodowego (art. 9c ust. 11 Karta Nauczyciela).

Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego jest niezbędne do rozpoczęcia procedury o przyznanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Istotne dla nauczycieli jest otrzymanie oficjalnego dokumentu, ponieważ tylko taki zostanie uznany za spełniający wymagania formalne.

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli w formie pisemnej. Ustawa obliguje go również do zamieszczenia w dokumencie uzasadnienia, które umożliwi ocenianemu nauczycielowi ewentualne wniesienie odwołania.

Ustna ocena dorobku zawodowego jest niedopełnieniem obowiązków

Dyrektor szkoły może ustnie poinformować nauczyciela o ocenie dorobku zawodowego, którą dla niego przewidział. Nie jest to jednak równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku przygotowania dokumentu w formie pisemnej. Tylko tak sporządzone dokumenty w szkole mogą być dołączone do dokumentacji przy ubieganiu się o awans zawodowy nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30168 )
Array ( [docId] => 30168 )