Nauka języków obcych w przedszkolu powinna być w podstawie programowej

Data: 04-12-2013 r.

Nowości oświatowe nie mogą skutkować obniżeniem jakości nauczania w przedszkolach. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje, aby kolejne nowości oświatowe poszerzyły podstawę programową o zajęcia z języków obcych. Ustawa o systemie oświaty powinna również doprecyzować zasady organizowania zajęć dodatkowych. Obecnie niejeden dyrektor przedszkola ma wątpliwości.

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Minister Edukacji Narodowej zaznacza, że ustawa o systemie oświaty musi gwarantować wszystkim dzieciom równy dostęp do edukacji, dlatego popiera nowości oświatowe dzięki którym znacząco obniżono opłaty za dodatkowe godziny spędzone przez dziecko w przedszkolu. Zwraca jednak uwagę na fakt, iż znowelizowana ustawa o systemie oświaty sprawiła, iż w wielu przypadkach dyrektor przedszkola zrezygnował z prowadzenia zajęć nieobowiązkowych, w tym zajęć z języków obcych.

Konieczne są kolejne nowości oświatowe

Znajomość języków obcych zalicza się obecnie do tych kompetencji, których rozwijanie może zdeterminować przyszłe losy zawodowe każdego dziecka. Z tego powodu dyrektor przedszkola powinien zadbać, aby dzieci uczęszczające do placówki miały możliwość uczenia się ich od najmłodszych lat. Rzecznik sugeruje, że nauczanie języków obcych powinno znaleźć się w podstawie programowej obowiązującej we wszystkich placówkach.

Obecnie obowiązująca ustawa o systemie oświaty wprowadza wiele niejasności, z którymi muszą zmierzyć się dyrektor przedszkola oraz rodzice. W niektórych gminach dyrektor przedszkola całkowicie zlikwidował zajęcia dodatkowe, za które rodzice dotąd uiszczali opłatę. W innych natomiast rodzice wnoszą dobrowolne składki na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących te zajęcia.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne są kolejne nowości oświatowe, tak aby ustawa o systemie oświaty precyzowała, jakie dokładnie uprawnienia w zakresie organizowania zajęć dodatkowych ma dyrektor przedszkola.

Wprowadzenie takich zmian doprowadziłoby do rzeczywistego zrównania szans wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33404 )
Array ( [docId] => 33404 )