Nie można ukarać dyrektora szkoły za czyn popełniony przed objęciem stanowiska

Autor: Wysocka Marta
Data: 18-08-2015 r.

Kompetencję do nakładania kar porządkowych posiada pracodawca – jeżeli dyrektor szkoły przed objęciem stanowiska popełnił czyn kwalifikujący się do nałożenia kary, to powinien otrzymać ją wcześniej. Organ prowadzący nie może karać dyrektora za działania, jakich dopuścił się, gdy jego przełożonym był ktoś inny.

Nowy pracodawca nie posiada kompetencji do karania karą porządkową pracownika za czyn popełniony na zajmowanym wcześniej stanowisku, kiedy przełożonym był ktoś inny. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może zostać ukarany karą porządkową przez organ prowadzący za działanie, którego dopuścił się przed objęciem funkcji. Jeżeli czyn został popełniony przed powołaniem na dyrektora szkoły, to karę powinien nałożyć dyrektor szkoły, który zatrudniał nauczyciela.

Kary porządkowej nie można nałożyć w dowolnym terminie

Dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela karę porządkową w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu i 3 miesięcy od tego zdarzenia (art. 109 § 1 Kodeks pracy). Jeżeli od naruszenia porządku pracy minęło więcej niż 3 miesiące, ani dyrektor szkoły ani tym bardziej organ prowadzący nie może ukarać nauczyciela, niezależnie od stanowiska, jakie aktualnie zajmuje.

Organ prowadzący może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Jeżeli czyn popełniony przez nauczyciela klasyfikuje się jako działanie mogące stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, to organ prowadzący może podjąć stosowne działania. Karta Nauczyciela przewiduje możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego po rozwiązaniu stosunku pracy (art. 81 ust. 2 Karta Nauczyciela). Należy jednak pamiętać, że kary dyscyplinarne dla nauczycieli wymierza się w przypadku uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wskazanym w ustawie (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Nie każde przewinienie obecnego dyrektora szkoły można zatem uznać za podlegające karze dyscyplinarnej.

  • art. 109 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)
  • art. 75 ust. 1, ust. 81, art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 191)
Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37687 )
Array ( [docId] => 37687 )

Array ( [docId] => 37687 )